CSC: Kamp til stregen

CSC: Skruebrækkerbus med politieskorte
Skruebrækkerbus med politieskorte

At arbejdsretten i torsdags valgte at domsafsigelsen først skal finde sted torsdag den 23. juni er en lille sejr for Prosa. Dansk Arbejdsgiverforening pressede ellers kraftigt på for at få en hurtig afgørelse allerede torsdag den 16. eller fredag.

Det er en dom, der burde have sat hele den danske fagbevægelse på den anden ende, og nogen har da også reageret.

F.eks. Bente Sorgenfrey, formand for FTF:
– Man sidder med indtrykket af, at CSC gennem hele forløbet har ladet hånt om de grundlæggende principper i den danske aftalemodel, og at samarbejde og dialog er blevet afløst af konflikt og konfrontation. Og det er her, at CSC-sagen truer den danske aftale- og forhandlingsmodel, siger Bente Sorgenfrey.

Se FTF: CSC-dom i Arbejdsretten bliver afgørende

Hvis CSC skulle få medhold i, at de er frigjort fra overenskomsten med Prosa, er det en nyskabende praksis, der helt kan ødelægge den danske aftalemodel.

Der er ingen tvivl om, at CSC er usikker på om systemerne holder til torsdag uden sammenbrud. Der skulle i weekenden indkøres en ny release af TDC’s systemer, og i ugens løb skal statens lønsystemer køre den månedlige lønkørsel.

De konfliktende har samtidig optrappet til fysisk blokade af al ind- og udgang og med tilstedeværelse både på Engvej ved Femøren St. og på Retortvej 8 samt sideindgangen på Kulbanevej.

Blokadevagterne møder dagligt sympatitilkendegivelser på gaden og på fagforeningskontorerne bliver det mere og mere påtrængende at få sat sympatikonflikter igang.

Konflikten lægger op til en fremtid, hvor arbejdsgiverne er langt mere aggressive og udfarende end vi er vant til.

At stå op imod det kommer til at kræve et langt mere udbygget sammenhold på tværs af fagbevægelsen og på tværs af landegrænserne og en frigørelse fra mange af de eksisterende bindinger for hvornår og hvordan, der kan konfliktes.

Se også

CSC har konsekvent modarbejdet Arbejdsrettens afgørelser

Af Palle Eghjort og Gerd Berlev, med i støttenetværket for de konfliktende medarbejdere på CSC, har tidligere været ansatte og tillidsrepræsentanter på CSC
Arbejderen

Netavisen 20. juni 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne