CSC: Storkonflikten begyndt


Piratflag hos CSC: Tirsdag den 31. maj 2011 Foto: kpnet.dk

Onsdag morgen den 1. juni gik den længe varslede strejke mod IT-giganten CSC i gang. 330 CSC-ansatte fra IT-fagforeningen Prosa sluttede sig il de 120, der længe har været lockoutet af firmaet, der er statens hovedleverandør af IT.

Dermed er konflikten en realitet. De ansatte afviste en forligsaftale indgået kort før strejken skulle begynde, og forligsmanden har ikke udsat den.

Troels Riis Larsen, talsmand for Arbejderpartiet Kommunisterne, udtaler:

– Det er en pincipiel kamp mod løndumping og annullering af indgåede overenskomster, som de CSC-ansatte Prosa-medlemmer fører. En kynisk multinational virksomhed går forrest og har taget et helt arsenal af beskidte metoder i anvendelse i den hidtidige kamp mod de ansattes ret til rimelige ok-forhold, hvor importen af skruebrækkere fra Indien og andre lande blot er et enkelt eksempel.

CSC har længe forberedt sig på situationen og har garanteret sine statslige kunder, bl.a. skat, at der ikke vil forekomme forestyrrelser som følge af konflikten.

Arbejdsretten har nu afsagt to kendelsermod virksomheden: Den ene at det ikke er tilladt at indkalde de 200 vikarer fra mange lande, som virksomheden har optrænet som skruebrækkere til at bestride det konfliktramte arbejde. Der må højst være 10. Og den anden, i går, om at det ikke er tilladt at virksomheden har ladet Prosa-ansatte optræne disse ulovlige vikarer som deres egne afløsere.

Dommene er imidlertid trukket så længe ud, at CSC har kunnet gennemføre sine forberedelser, og virksomheden straffes ikke for ulovlighederne. Det står samtidig klart at staten i realiteten støtter løndumpingen på CSC.

Troels Riis Larsen:
– Det er en kamp af stor konkret betydning for alle lønarbejdere og hele den danske fagbevægelse. Sloganet ‘CSC i dag – dig i morgen’ er helt rigtigt. En sejr til arbejdsgiverne vil udløse en bølge af angreb på tilkæmpede rettigheder og indgåede overenskomster. Derfor skal de CSC-ansattes kamp også støttes massivt – med sympatiaktioner og blokader, udviklingen af et landsomfattende støttearbejde på mange niveauer o.s.v.

APKs talsmand slutter:
– APK har støttet de ansatte på CSC fra Prosa fra dag 1 i forståelse af, at dete er en konflikt, fremprovokeret af arbejdsgiverne, der valgte det usædvanlige skridt at lockoute deres ansatte og indkalde internationale skruebrækkere uden at informere dem om den verserende konflikt. Det er skammeligt, hvis ikke hele den danske fagbevægelse kan slutte om at få det stoppet og sikre ordentlige overenskomster på virksomheden.

Netavisen 1. juni 2011

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne