Verdens kæmpende kvindebevægelse og dens fremtidige opgaver

Resolution vedtaget på  kvindernes verdenskonference i Caracas 7. marts 2011

Vi, de delegerede fra kvindebevægelsens organisationer, fagforeninger, sociale og politiske organisationer fra 40 lande og kontinenterne, der deltog i Verdenskonferencen for Kvinder, afholdt i Caracas i Venezuela fra 4. – 8. marts 2011, vedtog på plenarmødet den 7. marts enstemmigt følgende resolution:

Vi er forenet af de grundlæggende principper for at arbejde for kvindernes frigørelse og styrke kampen mod imperialismen. Vi kæmper imod sult, massiv arbejdsløshed og ødelæggelsen af miljøet. Vi slås imod afhængighed, nykolonialisme og kolonialisme.    

Omdannelsen af det nuværende samfund er en historisk nødvendighed for kvinderne og for folket; og den forandring, vi arbejder for, er en radikal omdannelse af det kapitalistiske system.

Den retfærdige verden, som vi ønsker, kræver en styrkelse af den kæmpende kvindebevægelse.

Vi arbejder for Socialismen som det alternativ, som modsvarer håbet om en bedre verden. Forestillingerne om socialisme er varierende, og derfor anser vi en ideologisk og politisk debat for nødvendig med det formål at styrke kvindernes kamp for et nyt samfund.

Den vigtigste lære fra denne konference er, at disse forslag kun kan realiseres, hvis den kæmpende kvindebevægelse arbejder tæt sammen på verdensplan.
Den omomgængelige basis for at realisere målene for de kæmpende kvindebevægelser i de forskellige lande er at organisere kvinderne.

Vi har besluttet at afholde en ny Verdenskonference for Kvinder hvert 5. år.

Inden et år vil vi træde sammen for at evaluere de mange erfaringer fra denne konference.

Den nuværende verdenskomite af initiativtagere fortsætter midlertidigt til at forberede evalueringen og de nationale, regionale og kontinentale møder, indtil en endelig verdenskomite kan nedsættes  om et år.

Udvælgelsen af repræsentanterne til Verdensforberedelseskomiteen for den Anden Konference bør være resultatet af en proces, der er demokratisk, inkluderende og styrkende. Verdensforberedelseskomiteen for den Anden Konference vil udføre koordinationsfunktionerne. 

Den kæmpende kvindebevægelse i de enkelte lande bør fokusere kræfter på 3 kampdage på globalt plan.

Det er kampagnen for at generobre den historiske betydning af 8. marts som en hyldest- og kampdag for kvinderne, der verden over kæmper imod kapitalistisk dominans og patriarkalske normer, imod imperialisme og for menneskehedens frigørelse.

På arbejderklassens internationale kampdag  1. maj må vi særligt fremme kampen for at erobre de kvindelige arbejderes rettigheder og kampen imod udnyttelse af børn som arbejdskraft.

Den 25. november -  dagen imod vold mod kvinder –  er det vigtigt at afsløre og fordømme voldens former.

Vi erklærer, at den kamp, som den kæmpende kvindebevægelse fører, er en integreret del af arbejdernes, folkenes og hele menneskehedens kamp for frigørelse.

Lad os arbejde solidarisk sammen, lad os udvikle kommunikationsformer, så vi kan skabe den bredest mulige solidaritet og samarbejde.

Lad os udnytte vores erfaringers og kulturers rigdomme og muligheder.

Længe leve den kæmpende kvindebevægelses verdenskonferencer!

Længe leve kvindernes og folkenes kamp imod imperialisme og for etablering af Socialisme i verden!

Lad os gå fast fremad for kvindernes og menneskehedens frigørelse!

Dette er en opgave og en udfordring for det 21. århundrede!

Kommunistisk Politik 10, 2011

Netavisen 8. juli 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne