Kvindernes verdenskonference i Venezuela 2011 En sejr for de anti-imperialistiske og revolutionære kræfter

Af En Marcha, Ecuador

Det ecuadorianske marxistisk-leninistiske parti PCMLEs opsummering og vurdering af verdenskvindekonferencen i Venezuela i  marts 2011


8. marts 2011: Kvindekonferencen i Caracas på gaderne

Med deltagelse af mere end 2000 delegerede fra 40 lande fra Syd- og Nordamerika, Europa, Afrika, Asien og Mellemøsten blev Den 1. Verdenskonference for Kvinder afholdt i Caracas i Venezuela, i anledning af hundredåret for fastlæggelsen af 8. marts som Arbejderkvindernes Dag.

Konferencen blev udviklet omkring to centrale debatforummer:  De delegeredes konference, bestående af 5 repræsentanter for hvert land,  og temaworkshops,  hvor erfaringer fra kvindernes kamp og mobilisering af kvinder verden over blev debatteret.

Parallelt hermed var der en messe, hvor delegationerne fremviste deres arbejder, publikationer, videoer, musik og andre produkter. Om aftenen blev der afholdt kulturelle festivaler og arrangementer, hvor kunst og kultur af forskellig art, udviklet i de enkelte lande og på de forskellige kontinenter blev præsenteret.

Verdenskonferencen er en triumf og sejr for de revolutionære kræfter, som via deres repræsentation i delegationerne og den ideologiske og politiske debat fremførte den tese, at kvindernes frigørelse kun er mulig med oprettelse af socialismen og omstyrtningen af det kapitalistiske og patriarkalske system.

Under denne debat blev revisionistiske og reformistiske synspunkter besejret, der blev fremsat af et mindretal af grupperne.

Konferencen var desuden et sted til at lære af erfaringerne fra kampen og organiseringen af arbejdere og kvinder i forskellige sektorer og fra de folk, der udnyttes af imperialismen. Deltagelsen af kvinder, der tog del i de store folkelige mobiliseringer i Nordafrika og Mellemøsten, var vigtig.

Boykotten fra reaktionære kræfter, der søgte forhindre at konferencen blev afholdt, blev imødegået bestemt og definitivt.

Ecuador spillede en meget vigtig rolle, der allerede startede med selve indkaldelsen til konferencen, idet vores  Konføderation af Kvinder for Forandring (Confederation of Women for Change /CONFEMEC) var med i Initiativtagernes verdenskomité. En meget vigtig delegation med 130 repræsentanter fra næsten alle landets provinser, bestående af kvindeorganisationer, fagforeningskvinder, unge, bønder, oprindelige folk, sorte samt kvinder fra kvartersorganisationer deltog i konferencen.

Kammeraterne fordømte den igangværende kriminalisering af den sociale kamp i Ecuador og den forfølgelse, som Correa-regeringen gennemfører mod folkelige og revolutionære ledere.

Desuden fordømtes  Correas og PAIS (Correas’ parti) forræderi imod det projekt for forandring, som det ecuadorianske folk har indledt, og en resolution blev vedtaget med kravet om løsladelse af kammerat Marcelo Rivera.

På nuværende tidspunkt giver Kvindernes Verdenskonference  en vigtig impuls til den revolutionære kamp.

Nu, hvor konferencen er slut, er det vigtigt for de revolutionære kvinder og mænd at føre de vedtagne resolutioner ud i livet og arbejde med større beslutsomhed for at styrke den kæmpende kvindebevægelse til at gå frem mod målet: at omstyrte kapitalismen og eliminere alle former for udbytning og dominans – og at arbejde for at inddrage de udbyttede kvinder i kampen for at opbygge socialisme sammen med deres klassebrødre.

Se også resolutionen fra Verdenskonferencen
Verdens kæmpende kvindebevægelse og dens fremtidige opgaver

Kommunistisk Politik 10, 2011

Netavisen 8. juli 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne