Århus: Krigsmodstanden markerer sig

Fotoreportage: Kommunistisk Politik

Demo mod Libyen-krig Århus 30. marts 2011

Århus 30. marts 2011: Carsten Andersen taler foran Rådhuset

Onsdag den 30. marts blev krigsmodstanden også sat på landkortet i Århus med en demonstration under parolen ‘Stop krigen mod Libyen – Nej til dansk krigsdeltagelse’. Ca 100 mennesker slog fast, at man ikke godtager løgnene om at en imperialistisk angrebskrig  kan accepteres som ’forsvar for civile’. 

Som arrangør stod ’Århus mod krig og terror’, der i samarbejde med ’Initiativet for fred i Libyen’, tog initiativet til demonstrationen.

Demo mod Libyen-krig Århus 30. marts 2011

Fra talerstolen advarede Carsten Andersen fra Århus mod krig og terror, Kaj Rudi Rasmussen fra Initiativet for fred i Libyen, Asbjørn Nielsen fra Socialistisk Ungdomsfront (SUF) samt den palæstinensiske journalist og forfatter Naser Alsehli mod konsekvenserne af den igangværende militærintervention.

De kritiserede i skarpe vendinger den NATO-ledede koalition for  at føre en ny krig, der kan ende som i Irak og Afghanistan.

Kaj Rudi Rasmussen Demo mod Libyen-krig Århus 30. marts 2011

Kaj Rudi Rasmussen

Kaj Rudi Rasmussen understregede landt andet:

“Jeg er ikke specielt tilhænger af Gadaffi, og synes i øvrigt, at et lands befolkning har ret til at protestere og gøre oprør, hvis den mener det er nødvendigt.
Men et militært angreb fra fremmede magter, på et suverænt land kan kun betegnes som en krigsforbrydelse i sig selv. Princippet må være, at ethvert land klarer sine egne indre anliggender. Hvis dette princip ikke bliver håndhævet, vil det give anledning til evig krig.
Og det er jo netop det vi ser i dag. Imperialismens evige krig mod suveræne lande.”

Se hele talen
Bush-doktrinen videreført af Obama
Stop TerrorkrigenNaser Alsehli

Den brutale vold i Libyen i dag, hvor Bush-doktrinen videreføres af Obama medfører død og store ødelæggelser, men fremkalder også en reaktion, stærk eller begyndende i det små, her som over hele verden.

Naser Alsehli sluttede sin tale med et løfte:
“Angrebet på Libyen kommer ikke til at redde den arabiske revolution, det kommer til at ødelægge den. Men de arabiske folk vil rejse sig igen, det kan jeg love jer.”

Talsperson for Århus mod krig og terror Carsten Andersen konstaterede efter det vellykkede arrangement:

”Det var meget opmuntrende at se, at krigsmodstanden ikke er forsvundet, trods Folketingets enstemmige beslutning om for fjerde gang på 12 år at sende Danmark i krig. Erfaringerne fra andre krige viser, at man ikke kan bombe sig til fred og demokrati, og der er derfor er ingen grund til at tro, at massive luftbombardementer skulle være en god løsning i Libyen. Det er  desværre  lykkedes at presse FN’s sikkerhedsråd til at godkende krigen, og vi risikerer flere fremtidige krige, hvis det ikke lykkes os - og fredsbevægelsen verden over – at overbevise vores venner, kolleger og medborgere om, at konflikter skal bilægges med fredelige midler”.

Demonstrationen blev først endeligt besluttet søndag, og hele mobiliseringen foregik i hurtigt tempo. Det gode arrangement og den gode stemning giver forhåbninger om nyt liv og energi i fredsbevægelsen – en fredsbevægelse der retter skytset mod de virkelig skyldige, det imperialistiske USA, mod NATO og vort eget lands krigeriske medløberi.

Netavisen 31. marts 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne