Staten lod en bombe springe i 11. time: Krav om 48 timers arbejdsuge

OK 2011 for offentlig ansatte

Strategien er oplagt, at det skal fungere som rambuk for fremtidige arbejdsforhold på alle områder

Overenskomstfornyelsen 2011 er voldsomt domineret af det offentlige område, som tæller omkring 840.000 ansatte i stat, regioner og kommuner. De 3 områder forhandler særskilt og til tider gennem forskellige faser. Det gør biledet meget utydeligt, og der er ikke lagt op til, at et enkelt felt vil danne ramme for de øvrige.

De mindre private områder, der også er omfattet af en overenskomstfornyelse har i nogle tilfælde smagt arbejdsgivernes pisk i form af krav om 48 timers arbejdsuge – uden lønkompensation. Indtil sidste uge så det ud til, at de offentlige ikke skulle smage denne pisk; men det ændrede finansminister Claus Hjort Frederiksen på så sent som i fredags.

Kommunerne

På grund af lønudviklingen på det private arbejdsmarked, som de sidste 3 år har været skammeligt lille, så ‘skylder’ de offentlig ansatte i lønposen, fordi de i samme periode er blevet reguleret efter en forventet højere stigning. På trods af at deres lønkroner dårligt nok har modsvaret prisstigningerne, så anerkender deres forhandlere, at deres løn sættes ned med 1,23 pct.
Det faktum er ikke engang til debat hos de omkring 530.000 berørte, der er ansat i komunerne.

Det er mænds barselsret og kvoter af aktiverede på arbejdsmarkedet, der foreløbig har skabt de såkaldte knaster på det kommunale område, hvor man ellers har aftalt er være færdige med forhandlingerne den 18.februar – lige om hjørnet så at sige. Der er opnået enighed om en senioraftale samt længere opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter; men parterne er så langt fra hinanden, at det ikke har kunnet betale sig at mødes, erklærer de samstemmende.

Uoverensstemmelserne skyldes to ting. Kommunernes Landsforening vil dels ikke give mændene en større andel af den samlede barsel, som forældre i dag råder over. Det andet er, at de ansatte kræver, at en offentlig arbejdsplads maksimalt har én aktiveret med løntilskudskroner for hver 4 ansatte.

– Der er fagområder, hvor det er nærmest er ved at blive rent løntilskud. Det er for eksempel rådhusbetjente, personale i svømme- og idrætsanlæg og pedeller. Vi har eksempler på arbejdspladser med 25 ansatte, men blot 5-6 stykker i ordinære stillinger. Vi har oplevet, at nogle bliver fyret i deres ordinære job for at blive genansat med tilskud, siger Dennis Kristensen, som forhandler på vegne af 200.000 FOA-medlemmer.

Regionerne

Det første forlig på det offentlige område kom for ca. en uges tid siden. Det skete indenfor det regionale område, som indgik en aftale med FOA, der blandt andet indeholder spørgsmål om pension og arbejdstid samt en regulering af fridage. Aftalen er karakteriseret af, at begge parter gensidigt frafaldt en række krav, hvorfor det er få og mindre ryk, der er aftalt.

FOA’s formand Dennis Kristensen erklærer sig i situationen meget tilfreds med de opnåede resultater omkring pensionerne, idet de imødekommer forbundets bestræbelser på ligeløn.

Der mangler fortsat at blive aftalt en fordeling af de generelle lønstigninger.

Staten

På statens område kan det vise sig, at der i slutningen af sidste uge blev lavet et lille gennembrud. Mange organisationer havde vurderet, at gymnasielærerne, som er en vigtig brik, med et forhandlingssammenbrud ville kunne blokere for andre forhandlinger.

Arbejdsmarkedsforsker Jesper Due tillægger det stor betydning:
– Det her var den sidste store knast. Som jeg ser det er vejen banet for, at de generelle forhandlinger på statens område kan blive færdige i slutningen af uge 6.

Striden med Gymnasielærerne har gået på, at lærerne skulle undervise mere og arbejde mere fleksibelt, så eksempelvis forberedelsestiden for læreren kan aftales individuelt. Det er sandsynligt, at lærerne ikke kommer til at arbejde mere.

Den store bombe sprang imidlertid i fredags, da finansminister Claus Hjort Frederiksen på statens vegne rejste et krav i 11. time om 48 timers arbejdsuge for statens 160.000 ansatte. Staten kan meget vel tænke i en strategi som rambuk for hele det offentlige område. Det er i hvert fald sikkert, at regioner og kommuner ikke vil gå ram forbi. Rambukken vil også ramme det private område, når der skal fornyes overenskomster om to år.

Set i det lys kan det være overordentligt fornuftigt af gymnasielærerne at afslutte på et tidligt tidspunkt. En afslutning der ikke indeholder en ugentlig arbejdstids forøgelse.

Netavisen 13. februar 2011


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne