Svin og krise

Kommunistisk Politik 16, 2009

Carlos Latuff: Et tryk på panikkanppen -  Medierne og svineinfluenzaenGår du og er bekymret om du bliver ramt at svineinfluenzaen? En dansk forsker siger at den intense mediedækning af pandemien gør folk nervøse og mere syge end det behøves. Den canadiske professor Michel Chossudovsky går et skridt videre. Hvad har svineinfluenza og den globale økonomiske krise og imperialismens krige med hinanden at gøre? Spørger han. Og svarer: En hel masse! H1N1-hysteriet er kunstigt skabt med skumle formål.

Chossudovsky skriver:

”Der er grænseløs krig, en stor depression, militære eventyr i Mellemøsten, en massiv koncentration af rigdomme som følge af omstruktureringen af det globale finanssystem. De igangværende økonomiske og sociale forstyrrelser er vidtrækkende.
Folks liv ødelægges. Verden er på randen af den alvorligste krise i moderne tid.
Konkurser, massearbejdsløshed, velfærdsordningers kollaps er de voldsomme konsekvenser.

Men den offentlige opinion skal holdes uvidende om årsagerne til den globale krise.
”Den værste del af krisen er overstået”.
”Der er voksende tegn på økonomisk genoplivning”.
”Mellemøstkrigen er en ’retfærdig krig’, en humanitær bestræbelse”.
Koalitionsstyrkerne er ’fredsbevarende’, vi ’bekæmper terrorisme med demokrati’.
”Vi må forsvare os mod terrorangreb”.

Tallene på civile døde manipuleres. Krigsforbrydelser holdes skjult.
Folk vildledes om Den Ny Verdensordens karakter og historie.
De virkelige årsager og konsekvenser til og af dette verdensomspændende økonomiske og sociale kollaps forbliver ubelyst. Realiteterne vendes på hovedet. Den ’virkelige krise’ må tilsløres af politiske løgne og medieforfalskninger.
Det er i de politiske magthaveres og herskende finansielle aktørers interesse at aflede den offentlige opmærksomhed fra at forstå den globale krise.”

Og Chossudovsky fortsætter:

”Hvordan nås dette mål bedst?

Ved kunstigt at skabe en atmosfære af frygt og intimidering, som tjener til at svække og afvæbne organiseret modstand rettet mod den etablerede økonomiske og politiske orden.
Formålet er at undergrave alle former for opposition og social modstand.

Vi er stillet over for et diabolsk projekt. Offentligheden må ikke bare holdes i uvidenhed. Mens krisen uddybes og folk forarmes, må de virkelige årsager erstattes med et system af opfundne forhold.

En krise baseret på forfalskede grunde blæses op: ”Den globale krig mod terror” er central i forbindelse med at vildlede folks forståelse af krigene i Mellemøsten, som er en kamp om kontrollen med omfattende olie og naturgas-reserver.
Antikrigsbevægelsen er svækket. Folk bliver gjort ude af stand til at tænke. De godtager enstemmigt ’terrorkrigs’-myten. De accepterer politiske løgne. I deres indre bevidsthed truer terrorister deres udkomme.

I denne sammenhæng spiller ‘naturkatastrofer’, ‘pandemier’, ‘miljøkatastrofer’ også en nyttig politisk rolle – i at forvanske krisens virkelige årsager. De retfærdiggør en global sundhedsalarm af humanitære grunde.

Den verdensomspændende H1N1 svineinfluenza-pandemi tjener til at vildlede den offentlige opinion. Pandemien i 2009, som startede i april i Mexico, kommer lige i rette tid: den falder sammen med en stadig dybere økonomisk depression. Den finder sted på et tidspunkt med militær eskalation.
De epidemiologiske data er fabrikerede, forfalskede og manipulerede. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO lurer nu en epidemi af verdensomspændende proportioner og truer millioner af menneskers udkomme.

Folk tror at en offentlig sundhedskrise på globalt plan er virkelig og at regeringens sundhedsembedsmænd ’arbejder for det almene bedste’.”

Chossudovsky konstaterer videre, at H1N1-pandemien betyder en militarisering af sundhedsvæsenet, hvor Pentagon overvåger de amerikanske sundhedsprogrammer med udstationerede soldater (!) og medicinindustrien tjener formuer i profit.

Og den virkelige krise tilsløres! Hvorfor bekymre sig om sivende forarmelse, når liv og helbred trues akut? Vi citerer Chossudovsky så udførligt, fordi han har ret!

Den økonomiske verdenskrise krise er der fortsat. Den går ikke væk, fordi magthaverne ønsker det og manipulerer med medier og skatteborgerpenge. Vi er på vej ind i verdenshistoriens dybeste krise. Og modstanden mod magthavernes krisepolitik vokser overalt i verden som massebevægelser, som Erklæringen fra det 13. internationale seminar om Revolutionens Problemer i Latinamerika konstaterer. Arbejdernes strejkekamp tager til i hele verden.

Det er det virkelige vigtige fokus. Og det er hvad det er ubetinget nødvendigt at forstå, for at kunne overleve og handle i krisen.


Se hele Michel Chossudovskys artikel her

Martial Law and the Militarization of Public Health: The Worldwide H1N1 Flu Vaccination Program
Center for Global Research

Se også

Svinske motiver: Hvem tjener på frygten?
Af Jan R Steinholt, Nettmagasinet Revolusjon

Netavisen 18. august 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne