Hilsen til de palæstinensiske og arabiske kvinder på kvindernes internationale kampdag

Af Folkefronten til Palæstinas Befrielse PFLP

8. marts 2009: Hilsen til de palæstinensiske og arabiske kvinderPå kvindernes internationale kampdag 8. marts 2009 vil Folkefronten til Palæstinas Befrielse PFLP sende sine hilsener og sin hyldest med stolthed og anerkendelse og beundring til de heltemodige palæstinensiske kvinder i Gaza-striben, som holdt deres familier, deres land og menneskeheden oppe over for folkemordet og krigsforbrydelserne, som blev begået af den amerikansk-israelske krigsmaskine og Israels morderiske terrorisme. Det palæstinensiske folks døtre og sønne holdt ud, til trods for lidelserne under en brutal belejring og aggression og udsat for det internationale samfunds daglige tavshed og medskyld.

Klik og forstør

Fronten bemærker den palæstinensiske kvindes historiske rolle, som side ved side med den palæstinensiske mand er i forreste række i kampen for national befrielse, demokrati og social udvikling i og uden for det besatte Palæstina. Den noterer hendes heroiske rolle i bevarelsen af palæstinensisk kultur og nationale traditioner og i bevarelsen af enhed og modstandskraft i det palæstinensiske samfundsmønster, den palæstinensiske familie indbefattet, og som en del af den palæstinensiske nationale modstand under de barskeste betingelser – med aggression, besættelse, fordrivelse, flygtningestatus og frarøvelse af de mest basale menneskerettigheder, økonomiske, sociale og politiske.

 På denne internationale kvindekampdag sender Fronten sine varmeste hilsener og sin evigt tro og loyale hyldest til de standhaftige palæstinensiske kvinder i Palæstina og i diaspora – den palæstinensiske modstands kæmper og moder, martyren og martyrernes moder, fangen og fangernes moder, aktivisten og aktivisternes moder, som dagligt rejser sig for at imødegå besætterens og dens statsterrorismes fælder – hun som fremmer en ømhedens, standhaftighedens og enhedens kultur, som har beskyttet den palæstinensiske familie, og opdraget generationer af palæstinensiske børn til at elske landet og folket, som hylder sandheden og værdigheden og modstandsviljen mod uretfærdighed, besættelse og aggression, og som har ydet uafbrudte ofre for at forblive på palæstinensisk jord og holde frihedens, retfærdighedens og fredens fane højt.

Folkefronten til Palæstinas Befrielse lykønsker de palæstinensiske og arabiske kvinder, og verdens kvinder, og bekræfter sin ubøjelige vilje til at fortsætte kampen her på kvindernes internationale kampdag, som er udsprunget af kvindernes kamp, som fejres i alle verdens lande og af FN, og hylder ofrene i den heltemodige kampe for kvindernes rettigheder og i kvindekampen. Denne dag er blevet et symbol på enheden i kvindernes globale kamp, for at gore status over fremskridt og forny og bekræfte viljen til at forstsætte kampen for kvindernes frigørelse og for fuld ligestilling mod alle former for diskrimination, forfølgelse og vold mod kvinder.

Folkefronten opfordrer til styrkelse af kampen og den nationale modstand for at befri de standhaftige fanger i de zionistiske fængsler og lejre, og opfordrer alle kvindeorganisationer og foreninger på arabisk og internationalt plan, og de relevante FN-organisationer, til aktivt at arbejde for og yde deres indsats i solidaritet med kvindelige fanger og alle fanger, og med Palæstinas kvinder og folk, for at befri fangerne af besætternes greb og bringe krigsforbryderne, lederne af besættelsesmagten, for en internationale domstol, og til at støtte styrkelsen af det palæstinensiske folk og opnåelsen af selvbestemmelse og national uafhægighed.

Fronten bekræfter sin faste forpligtelse til at fortsætte kampen for at forsvare de palæstinensiske kvinders rettigheder tl arbejde, uddannnelse, sundhed og til familie og til at varetage sine pligter i kampen for at sikre kvindernes økonomiske, politiske, sociale og kulturelle rettigheder, og sikre at kvinder indtager deres retmæssige plads, når der træffes beslutninger, og deltager uden nogen discrimination på forskellige felter og i forskellige organismer og i lovgivende, udøvende og juridiske institutioner, og til at støtte kvindernes kamp i det palæstinensiske samfund, og dermed bane vejen for det palæstinensiske samfunds fremskridt og udvikling og dets befrielse fra forskellige former for kønsmæssig og klassemæssig udbytning og undertrykkelse.

Ved denne lejlighed opfordrer PFLP til beskyttelse af vor nationalkultur, vort demokrati og sejrene for vor progressive tænkning, som en del af kampen for at gore op med klichéer og traditionelle forhindringer for kvinder, som begrænser dem og forstyrrer deres rolle i udviklingen og den nationale kamp og i politisk, social og økonomisk deltagelse. Marchen mod frihed og national og social frigørelse kræver at vi alle skærper og fornyer vor beslutning om fortsat at udvikle og modernisere strukturerne i de nationale organisationer, kvindeorganisationer, fagforeninger, kulturelle og politiske organisationer, indbefattet at genopbygge Det palæstinensiske Kvindeforbunds rolle, opretholde enheden, og uddybe den nationale og demokratiske kamp for at genopbygge og styrke dets rolle, position og legitimitet på nationalt, regionalt og internationalt plan som en organisme og central institution for kvindernes enorme bidrag til ledelsen af den palæstinensiske kamp på alle områder.

På denne dag bekræfter Fronten nødvendigheden og den akutte vigtighed af at genoprette national enhed og enhed i modstanden, beskytte demokratiet, yde hyldest til martyrerne og fangerne, og appellerer til alle vore aktivister og vor nation om at fortsætte kampen for at indløse de palæstinensiske og arabiske kvinders blod og ofre for frihed, uafhængighed og social frigørelse.

Længe leve de arabiske og palæstinensiske kvinders kamp!

Sejr og frihed til vort folks døtre og sønner og  nederlag til besættelsen og aggressionen!

8. marts Kvindernes Internationale Kampdag
Det besatte Palæstina

Netavisen 9. marts 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne