Arbejderpartiet Kommunisterne på vej mod sin 4. kongres

Kommunistisk Politik 1, 2009

APK’s centralkomité har besluttet at indkalde den 4. partikongres i foråret 2006, kun ca. 2 ½ år efter den seneste kongres i december 2006. Grunden hertil er først og fremmest de væsentlige ændringer i den nationale og internationale situation, som nødvendiggør udarbejdelsen af arbejderklassens revolutionære svar på forandringerne.

Blandt de vigtigste af disse er den altomfattende kapitalistiske krise, som har grebet alle verdens lande uden undtagelse – som en understregning af deres karakter – og som vil ramme Danmark hårdt i 2009.

Der er brug for at skabe et kampprogram mod krisen for arbejderklassen og dens allierede – i modsætning til kapitalisternes kriseprogram, der går ud på at hjælpe tyve, svindlere og røvere ud af de vanskeligheder, de selv har skabt, på de arbejdendes bekostning.

Der er brug for at udvikle en slagkraftig enhedstaktik, der kan vælte Fogh-regeringen på en måde, der svækker den nylibverale borgerlige-socialdemokratiske front som helhed.

Og der er brug for et kampprogram mod imperialistisk aggression, krig og besættelse – i en situation, hvor Bush-regeringen lempes ud, mens Obama-administrationen vil fortsætte i dens spor, i en mere smilende udgave.

Der er med andre ord brug for et nyt handlingsprogram for arbejderklassen og dens kommuniustiske parti.

Samtidig med at gøre status for klassekampen vil kongressen også gøre status for situationen for det kommunistiske parti, den revolutionære bevægelse og venstrekræfterne med henblik på at styrke de revolutionære positioner og rette følelige slag mod reformisme og revisionisme.

De kommende måneder vil Kommunistisk Politik være præget af kongresdebatten. Læserne opfordres til at deltage!

Redaktionen Januar 2009

Netavisen 17. januar 2009


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne