Så længe vi snakker, sker der ikke noget …

Strøtanker
Kommunistisk Politik 6, 2008

‘Så længe vi snakker, sker der ikke noget …’ synes at være et af regeringens og erhvervsledernes ledende mantraer. Det gælder ikke mindst med hensyn til miljøet, hvor Fogh-regeringen fra at være modstander nu er blevet tilhænger af at gøre noget ved truslerne. Men det bliver ved snakken.

Skibsforureningen - en af de helt store miljøsyndereMandag den 11.3.08 var hovedhistorien i Politiken, at Farlig luftforurening fra skibe strømmer ind over Danmark. Men allerede 28. november 2003 skrev Henrik Skov i Ingeniøren: Forureningen fra skibstrafik er dobbelt så høj som hidtil antaget.

Om handlemulighederne hed det dengang: Den internationale maritime organisation under FN, IMO, har ikke selv mulighed for at reagere på de nye tal for skibsforureningen af egen drift. Det kræver nemlig, at et af deres medlemslande forinden gør opmærksom på problemerne, når de opstår.

16. august 2004 skriver Henrik Saxe, konstitueret direktør for Institut for Miljøvurdering (IMV), at luftforureningen fra skibe er et ’overset miljøproblem’, at hvis de store skibe skulle efterleve de samme regler for luftforurening, som der gælder for biler og kraftværker, så ville man med et slag halvere den samlede udledning af svovl i Danmark. (JP)

Det repliceres af Hans Henrik Petersen fra Danmarks Rederiforening: ’Luftforurening fra skibe er ikke et overset problem. Danmark har tiltrådt et sæt internationale regler, der vil reducere udledningen.’ Han påpeger desuden, at det er vigtigt, at reglerne er internationale, fordi kravene så også gælder de skibe, der sejler igennem dansk farvand. (JP 24.8.04)

Der er udgiver masser af dokumentation om forureningen. I en rapport fra marts 2007 kom International Council of Clean Transportation f.eks. frem til, at verdens skibe udleder mere svovldioxid end alle verdens biler, busser og lastbiler tilsammen. Rapporten konkluderede også, at svovldioxiden var årsag til syreregn og flere sygdomme.

I november 2007 offentliggjorde et hold af amerikanske og tyske forskere en artikel om skibsfartens partikelforurening, Mortality from Ship Emissions: A Global Assessment, hvori de vurderer, at udledningen på verdensplan ligger i størrelsesordenen 1,2-1,6 millioner ton. 

Den 7.2.2008 skriver TD i Ingeniøren, at skibsflåden hos Mærsk udleder så store mængder svovldioxid, at det svarer til 12 gange klodens samlede antal af personbiler. Alene verdens største containerskib Emma Mærsk udleder svovldioxid svarende til 50 millioner biler, viser beregninger.
’I de seneste 20 år har det været muligt at fjerne partiklerne fra skibenes udstødningsrøg… teknologien er der, men viljen til at gøre noget mangler,’ siger grundlæggeren af DK Group, Jørn Winkler.

Den store forurener Mærsk skal reducere CO2-udslippet med kun 5 % (!). Det omfatter alene følgende: forbedret ruteplanlægning, reducering af ballast, waste-heat recovery, optimering af motorteknologi, optimering af systemer, superoptimering af skibsdesign, rent skrog, supertrimmet skib. Altså ikke filtre, katalysatorer etc.

8.2.08 skriver Ingeniøren, at ’FN’s internationale søfartsorganisation (IMO) er på vej med nye krav til skibene om at nedsætte udledningen af svovldioxid i bestemte beskyttelsesområder. I dag kan skibene i de fleste områder sejle med et svovlindhold i brændstoffet på 4,5 procent, men i beskyttelsesområderne må indholdet kun være 1,5 procent, medmindre skibene vælger at installere afsvovlningsanlæg, også kaldet scrubbere.’ (Grænsen for biler er 0,05 %, red.)

9.3.08 erkender miljøminister Troels Lund Poulsen (V) i Politiken, at der er behov for indsats over for skibsfarten.
’Han mener dog ikke, at Danmark bør gå enegang, da det vil føre til, at skibe bliver udflaget til mindre restriktive lande – ligesom Danmark ikke kan pålægge skibe, der sejler gennem Øresund eller Storebælt, at have filtre, katalysatorer og scrubbere installeret, fordi der er tale om internationalt farvand,’ hedder det i avisen.

Ingeniøren 10.3.08: ’Skibsfarten skal bidrage til at sænke det globale udslip af CO2 gennem en beskatning af skibenes brændstofforbrug. Pengene skal blandt andet bruges til at opkøbe CO2-kvoter på det internationale marked og dermed fjerne tilladelser til at forurene med CO2.
Sådan lyder et forslag, som Danmark vil præsentere på et møde i den internationale søfartsorganisation IMO til april.’

Så nu har Danmark sat kursen mod en sludder for en sladder over et IMO-møde i april og frem til et miljøtopmøde i 2009.
Gad vide, om der sker noget banebrydende imens …

Netavisen 17. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne