Norge: KPml’s første årsmøde afholdt

Af Kommunistisk Platform

Februar 2008

KPml NorgeKommunistisk Platform (KPml) har for nylig afholdt sit første ordinære årsmøde og valgt en ny ledelse. Kommunistisk Platform opstod i marts 2007 som svar på at Arbeidernes Kommunistiske Parti APK,  som var den sidste rest af kommunistisk organisering i Norge,  blev likvideret og slået sammen med Rød Valgalliance  til et venstrereformistisk partiprojekt ’Rødt’

KPml er det eneste nye initiativ, som er opstået efter opløsningen af det norske parti, der trods alvorlige mangler og fejl var det, som mest lignede et kommunistisk parti. Med et nyt arbejderparti som sit erklærede mål er det lykkedes KPml at forene kommunister fra APK, NKS, Revolusjon og RU til en fælles indsats for at lægge fundamentet til genrejsning af et kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund.
Det er en møjsommelig proces, som vi ved kræver principfasthed og tålmodighed.

Vi har i året, der er gået, vist evne og vilje til at udvikle grundlaget for kommunistisk organisering og enhed. KPml har arrangeret et vellykket seminar om partiorganisering og kamp mod revisionismen, og vi har med et offentligt møde og på anden vis markeret 90-året for Oktoberrevolutionen, hvad resten af ’venstrefløjen’ lod passere i stilhed.

Behovet for et kommunistisk parti, som mobiliserer de mest fremskredne dele af arbejderklassen til at sætte spørgsmålet om revolution og et socialistisk Norge på dagsordenen, er ikke blevet mindre, men er endnu større end tidligere.

Som det hedder i den politiske beretning, der enstemmigt blev vedtaget på årsmødet:
’Imperialismen af i dag bevarer og forstærker alle de kendetegn, som Lenin i sin tid analyserede. Den er blevet endnu mere aggressiv og bagstræberisk end før. I tillæg er den globaliserede imperialistiske produktionsmåde og det imperialistiske verdensmarked direkte årsag til de forestående miljøkatastrofer, som er i færd med at fjerne ressource-grundlaget, lægge landområder øde og driver millioner af mennesker på flugt (…)
I en situation, hvor de revolutionære og progressive kræfter trænger til politisk klarhed og ledelse, har hele ’venstrefløjen’ spillet fallit, uden andet at tilbyde end en reformeret og mere ’socialt ansvarlig’ kapitalisme af gammelt socialdemokratisk varemærke’

KPml kunne på sit første årsmøde konstatere en solid fremgang i udviklingen af den politiske og ideologiske enhed, som resultat af omfattende fælles studier og fælles praksis på nye områder. Organisationen har taget vigtige skridt til styrkelse af propagandaarbejdet, teoretiske studier, organisatorisk udbygning og aktiv indsats i klassekampen og kampen imod imperialisme og krig.

Koordinationsudvalgets beretning og den vedtagne arbejdsplan opstiller en række mål og prioriterede arbejdsfelter for den kommende periode.
Årsmødet vedtog at styrke forbindelserne med den internationale marxist-leninistiske bevægelses partier og organisationer.
Der blev også vedtaget udtalelser om AFP-kampen og om Norges rolle som krigsforbryder i Afghanistan.

Et nyt koordinationsudvalg blev valgt som øverste ledelse i KPml. Kjell Arnestad fortsætter som talsperson for KPml.

kpml.no

Kommunistisk Politik 6, 2008

Netavisen 13. marts 2008


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne