Bagdad: Denne mur er deres grav – Stop murene! Stop besættelsen!

Af BRussells Tribunal Committee

Denne mur er deres grav
Planerne for Al-Adhamiyah bekræfter, at den amerikanske besættelse og dens marionetter ikke kan bygge andet end friluftsfængsler. Planerne vil mislykkes.

Ingen militær strategi kan påtvinge det irakiske folk en besættelse, som det helt overvældende forkaster. Det irakiske folks modstand er national og fortsætter.

Hvilken slags regeringer murer sit eget folk inde? Kun én som er desperat og illegitim, fastbundet til den besejrede besættelses skæbne.

USA’s seneste forsøg på at undertvinge Bagdad – eksemplificeret i planerne om at mure Al Adhamiyah-distriktet inde – afslører klart den store løgn om den amerikansk ledede besættelse af Irak. Det er intet mere end gennemførelsen af apartheid og sekterisme af en udenlandsk militær politistat hvis formål er at bryde viljen hos irakerne, der nægter afstå deres land, dets ressourcer og dets fremtid til udenlandske magter og deres lokale lakajer.

Hverken denne taktik eller andre vil besejre det irakiske folks heroiske modstand, der er et resultat af både situationen og af dets historie, kultur og fremskridt. Sekterisme og apartheid kan ikke bryde den geopolitiske irakiske enhed, der er en historisk, social, økonomisk og kulturel realitet.

Skriften står allerede skrevet på muren: Den amerikansk ledede besættelse er bankerot – moralsk, politisk, økonomisk og militært. Malakis marionetregering er afsløret som den desperate, kræmmeragtige, sekteriske, inkompetente, korrupte og bagstræberiske klike, den er.

Apartheid, ikke beskyttelse
Mens de amerikanske tropper og kontraktselskaber har travlt med at arbejde om natten og under militært beskyttelse for at indemure ”udvalgte” kvarterer i Baghdad, siger Malaki ét, hans rådgivere noget andet.
Konfronteret med den skandaløse lighed  mellem de barrikader, som hans regering spærrer den irakiske befolkning inde bag, og den omfattende  zionistiske offensive befæstning, der splitter det besatte Palæstina, har Malaki trukket lidt i land og udtalt, at der er ”andre metoder til at beskytte” Bagdad.

Men disse mure – uhyre cementblokke, som den amerikanske besættelse fremstiller i et antal af 2.000 pr. uge – fortsætter med at blive konstrueret og har intet at gøre med beskyttelse og udelukkende til formål at institutionalisere en sekterisk opdeling af Bagdad som led i planerne om at dele hele Irak efter sekteriske linjer.

Det er ren og skær logik: Når besætterne bygger barrikader i Irak, så påtvinger det eksistensen af sekteriske og etniske forskelle.

Denne sekterisme kom med den amerikanske besættelse og er en nøglesten i deres strategi. At Bagdad og Irak fortsætter med at være forenet i befolkningens hjerter, er et nederlag for besættelsen. Murene påtvinges for at bryde denne enhed, mens de på samme tid er bevis på nederlaget og fortvivlelsen hos besætterne og deres marionetter.

Ikke blot amoralsk, men ulovlig ifølge international lov
Anvendelsen  af general indespærring er ikke en ny strategi eller begrænset til Al-Adhamiyah. Al-Dawra, Al-Ghazaliyah, Al-Amiriya, Al-Amel og Al-Adl – alle i Bagdad – er sammen med 10-30 andre Bagdad-kvarterer indstillet til at blive lukket af for omverdenen. Herved slutter de sig til Tel Afar, Fallujah, Al Qaim, Haditha, Samarra, Hit, Al-Khalidiyah, Yathreb og Al-Ratba som belejrede ”samfund uden udgangstilladelse”, hvor hundredtusinder af mennesker efterlades i en de facto husarrest og hele byer, landsbyer og distrikter i et de facto isoleringsfængsel.

”Offentlig orden” og nødvendigheden af ”sikkerhed” kan ikke bruges som en retfærdiggørelse af ghettoiseringen af hele bydele, landsbyer og byer. Den amerikansk ledede invasion af Irak var ulovlig, den efterfølgende besættelse ulovlig, marionetregeringen er intet andet end videreførelse af disse ulovligheder. Den nuværende amerikanske militære strategi er ikke andet end et forsøg på at slå irakernes legale modstand mod kolonialisme, besættelse og aggression ned og krænke deres ret til selv at bestemme.

Internationale humanitære love og menneskerettighedslove forbyder kollektiv afstraffelse, massiv fængsling af civile og alvorlige krænkelser af retten til frit at kunne bevæge sig. Det er under krigens love også forbudt besættelsesmagter at konstruere demografiske forandringer i besatte lande. En påtvunget opdeling af befolkningen i Irak – uanset om det er på nationalt eller lokalt plan – er en krigsforbrydelse.

Planerne for Al-Adhamiyah afslører andre mere afskyelige formål end de, som er tilfælles med indmuringen af andre Bagdadkvarterer: Al-Adhamiyah er en historisk bastion for kultur, videnskab, fremskridt og modstand mod kolonialisme og imperialisme. Det er et center for den nationale følelse, hvorfra den vedvarende folkelige modstand mod besættelsen er opstået. Indemuringen af Al-Adhamiyah er optakten til en bølge af snigmord, massekrænkelser af menneskerettighederne og politisk etnisk udrensning.

Stop murene! Stop besættelsen!
På trods af fire års brutal militær aggression, så nægter USA at forstå, at den irakiske modstand pr. definition er hele den irakiske befolkning. Alle er modstandere af besættelsen. Det desperate ønske om at skabe ghettoer, der kan blive renset for den legale modstand, er sikker på at slå fejl. Stående overfor det fuldstændige nederlag i kampen mod hele den nationale befolkning, der gør modstand.

Opinionsundersøgelser, rapporterer, at over 80 pct. af irakerne afviser besættelsen, Det får amerikanerne og deres sekteriske marionetter til at pacificere, fængsle eller dræbe over 18 millioner irakere i et forsøg på at få succes.

Amerikas skæbne i Irak er at blive kasseret. Den amerikanske besættelse bør acceptere sit nederlag og komme ud.
Ethvert tidligere forsøg på at ghettoisere, indemure eller kollektivt fængsle en hel befolkning – fra Warszawa til Vietnam og Algeriet, over Sydafrika til det besatte Palæstina – har slået fejl moralsk og militært. Amerikanernes planer for Al Adhamiyah, og i virkeligheden hele Irak, vil ligeledes ende på historiens losseplads.

Vi påkalder alle retskafne og bevidste folk – arbejdere, advokater, parlamentarikere, fagforeninger, aktivister, militante, praktiserende læger – til at hæve deres stemmer i protest, afsky og handling:
 
Stop den militære fundering! 
Stop murene!
Stop torturen! 
Stop voldtægterne!
Stop snigmordene! 
Stop plyndringen!
Stop løgnene!
Stop straffriheden!
Stop ulovlighederne!
Stop besættelsen!
Anerkend modstandsbevægelsen!

Netavisen 9. maj 2007


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne