Kæft og trit i børnehaven

Kommunistisk Politik 18, 2006

Det kommunale oprør, der har bredt sig landet over i de sidste 14 dage, og som truer både Fogh-regeringens nyliberale ‘reformpolitik’ og samarbejdet mellem Fogh og Thorning-Schmidt om ‘velfærdsreformer’ og finanslov, er ikke mindst ansporet af forringelserne i daginstitutionerne. Vrede forældre og pædagoger er i kommune efter kommune gået i aktion.

Børnehaver og fritidshjem er nemlig på vej mod heldagsskolens massegrav.

Mens kommunerne gradvist har reduceret udgifterne pr. barn i pasningsordning, er der til gengæld flere og flere forældre, der benytter sig af tilbuddet. Omkring 95 % af børnene mellem 3 og 5 år passes i dag i børnehave. Samtidig bliver børnehavernes personale pålagt flere og flere pædagogiske og administrative opgaver – uden at de har en chance for at nå det halve. Når landets indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen truer de aktionerende institutioner med centralstyring og tvangsprivatisering, røber han kun, hvad der er den bagvedliggende retning i de sidste par års forringelser.

Gennem de sidste mange år har landets kommuner oplevet en hel vifte af nedskæringer på børnepasningen.

* Et gradvist skift til ufaglært personale.

* Flere børn pr. institution, i gennemsnit er der i dag 3 m2 pr. børnehavebarn.

* Flere børn pr. voksen, en voksen skal i snit holde øje med 7 børnehavebørn.

* Mindre åbent, tvunget ferie lukket op til 4 uger om året.

* Større brugerbetaling (pr. 1. januar der sat et maks. på 25 % af driftsudgifterne eksklusive bygningsudgifter og husleje). I perioder har fripladser også været skåret helt væk.

* Udflugter, madordninger mv. reduceres eller skæres helt væk.

* Vedligehold og nyanskaffelser reduceres.

* Dummebøder ved budgetovertrædelser. (hvis en børnehave overtræder budgettet med 50.000 så skal de spare 100.000 året efter.)


Alle generationer er med (Århus 22.09)

Konsekvenserne af nedskæringerne har især ramt de socialt udsatte børn, men masser af forældre har oplevet at pasningen flere og flere dage er blevet ren opbevaring. Alle der arbejder på området er ved at være kørt ned af stress, eller deres kolleger er, så det er jo en ond cirkel med mange syge og problemer med at skabe stabile dage for børnene.

Nedskæringerne har gennem de seneste år taget en retning imod EU-liberalt tankegods. Fremtiden kommer til at stå på flere private institutioner og frit valg systemer hvor pengene følger barnet, og samtidig en tættere integration med skolen så de små poder kan lære at sidde stille og holde kæft før de møder i 1. klasse.

Netavisen 28. september 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne