Tvind toppen frifundet

Anklagemyndigheden led et sviende nederlag da retten i Holstebro frifandt så godt som hele Tvind ledelsen for underslæb og skattesvig. Syv af de otte anklagede med Amdi Pedersen i spidsen blev pure frifundet.

Kun Stig Byrner, økonomiansvarlig igennem en periode fandtes skyldig og fik en betinget dom på et års fængsel for påstået underslæb, selv om det påpeges, at visse pengeoverførsler ikke er sket for egen vinding og iøvrigt tilbagebetalt senere.

Det der skulle have været dette årtis store opgør med Amdi Petersen og den øvrige Tvind ledelse forberedt gennem 5-6 år led skibrud ved retten. Eter domsafsigelsen ønskede Amdi Pedersen ikke at udtale sig, før det står klart om anklagemyndigheden inden for de kommende 14 dage vil appellere afgørelsen til Landsretten.

Igennem 5-6 år har medierne behandlet sagen som om det drejede sig om dette årtis store kriminalsalg med bedrageri og skattesvig. I samme periode har det blot været en notits i pressen når AP. Møller koncernen er blevet taget i verdensomspændende prisaftaler og svindel uden nævneværdige konsekvenser.

Tilbage står nu for anklagemyndigheden (og regeringen) at vurdere om ”bevisførelsen” var så tynd, at de vil få det mere end svært ved få Tvind folkene dømt i Landsretten.

Afgørelsen er også et stort nederlag for main stream medierne og de fleste politikere på Christiansborg. I hele forløbet med opgøret med Tvind har sagen hovedsagelig været behandlet som om det blot drejede sig om at få beviser stykket sammen.

De har heller ikke kunnet skjule, at der var set hen til et opgør med Tvind startet op som et venstreorienteret projekt i 70 erne og dermed mod venstrekræfterne i Danmark.

Netavisen 31. august 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne