Panik i plejesektoren

Scener fra Danmarks Radios magasin Søndag har i den grad skabt røre i andedammen. En ældre mand siddende forsvarsløst på toilettet ventende på den fornødne hjælp bliver skældt hæder og ære fra af den ene ud af to plejehjemsassistenter. Den anden er journalistelev med skjult kameraføring – inkognito. Skideballen afsluttes med et:

– Du må forstå, at jeg er her for at hjælpe dig.

– Jamen, så hjælp mig dog , svarer plejehjemsbeboeren i afmagt, mens hans blik fortvivlet skifter fra den ene plejer til den anden og tilbage igen. Hjælpen måtte han vente med.

Denne og de mange andre barske afdækkende scener er hentet fra plejehjemmet Fælledgården i København; men kunne være optaget fra flertallet af landets plejehjem. Fælledgården er ved en tilfældighed blevet den udkårne. Den efterfølgende debat har bevist, at plejehjemmene landet over lider under frygtelige ressourcemangler, – og det er personalet samt i første række beboerne, der får lov at b(l)øde herfor.

Vore ældre ligger med våde bleer i over 12 timer, inden de bliver skiftet. Demente står foran den dobbelt aflåste udgangsdør i timevis – forgæves ventende på en følgesvend at gå tur med. Medicinering sker blandt andet med passivisering for øje. Maden til vore ældre på eller udenfor plejehjemmene er så elendig, at vore såkaldte folkevalgte politikere ikke gider spise den. Pasningssvigtet er af et ukendt omfang, der kun for tiden er synliggjort til en vis grad; men med sikkerhed vil blive forsøgt fejet ind under gulvtæppet hurtigere, end det tager en hjemmehjælper at støvsuge det.

Indtil da træder de ansvarlige frem for åben skærm med bekymrede miner, mens de lover uvildige undersøgelser og om nødvendigt en nødvendig økonomisk tilførsel. Det sidste vil de i hvert fald forsøge at få flertal for. Det efterfølgende scenarium kender vi alle til hudløshed: Så skal der vaskes hænder: Det var ikke min skyld. Der var ikke flertal, penge eller what ever. Facta est: Forholdene for de ældre bliver ikke bedre, før nedskæringskniven vendes mod politikerne selv.

De nuværende ældre har ellers udmærket sig ved at have virket i samfundet, mens der var ”arbejde til alle” – arbejdsløsheden var i hvert fald i store perioder betydeligt lavere end det sidste årtis. Det er på deres kroppes nedslidning, at vi i dag har bygget det samfund, vi lever i – på godt og ondt; men de gjorde i hvert fald deres og kan ikke bebrejdes eller belastes af det.

De bliver ikke desto mindre behandlet skidt – rigtig skidt. Vi taler om umyndiggørelse, nedværdigelse og ydmygelse. Gøgereden trænger sig grusomt frem på nethinden.

Lad os nu tænke tanken til ende: Ovennævnt beskrivelse af de ældres behandling er den velfærd, som Anders (Fogh) & CO. vil bevare, inden ældrebyrden overbelaster det danske samfund. Vore nuværende ældre hører jo ikke til ældrebyrden ; – den er først på vej! Det er vore nuværende ældre, der har lagt krop til samfundets resultater. Den kommende ældregeneration har nasset, undladt at føde tilstrækkeligt med børn og derved efterladt de næste generationer i armod. VK-regeringen, flertallet i Folketinget, Velfærdskommissionen, Dansk Arbejdsgiverforening, LO og med dem masser af eksperter er derfor HELT på det rene med, at arbejderklassen og de unge må holde for, – bøde og betale – for den fremtidige velfærd.

I mellemtiden har de aktuelle sager affødt en god debat om forholdene. Det har fra lokalt og centralt placerede ansvarlige politikere ikke været muligt at omgå det faktum, at det afgørende for den ydmygende behandling er årtiers nedskæring af ressourcer på området. Det er også blevet påvist, at de tilbageværende ressourcer blandt andet har været tvunget til at varetage langt flere administrative opgaver. Hele sektoren er kørt i sænk, hvilket de ansatte frem for alle har mærket til: Social og sundhedsassistenter har rekord i sygedage. Hvor overrasket kan man blive?

Flere år før de afslørende billeder af skandale behandlingen på Fælledgården, havde de ansatte rejst problemerne vedrørende nedskæringerne og den alt for ringe bemanding. Intet er sket. Nu afdækkes statistik, der viser det rekordstore sygdomsfravær med en brod mod personalet. Arbejdstilsynet vasker hænder: Der er intet galt med Arbejdsmiljøet – ifølge egne målinger. De ”få” problemer, der har været er blevet fulgt op med 116 påbud; – så AT har ikke fingrene i klemme.

Det har personalet til gengæld. Samtlige ansatte indenfor Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune modtog et ekstraordinært eksemplar af personalebladet indblik lige nu få dage efter afsløringerne.

Med overskriften Kære medarbejdere understreger den konservative Sundheds og omsorgsborgmester, Mogens Lønborg, at det vigtigste i den nuværende situation er at holde hovedet højt, undgå sygemeldinger, men passe arbejdet. Han understreger det forkastelige i at bruge en tone overfor plejehjemsbeboere, som DR afslørede, og lover i øvrigt at ”kæmpe” for flere ressourcer til området:

”Hvis der skal flere ressourcer til ældreområdet, kræver det, at der flertal i Københavns Borgerrepræsentation. Sådan er vilkårene. Men som jeg også har sagt tidligere, vil jeg kæmpe for, at ressourcespørgsmålet bliver taget op ved budgetforhandlingerne til efteråret. Min holdning er, at vi skal tilføre flere ressourcer til området” .

Netavisen 1. juni 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne