17. maj: Skrot den sorte ‘velfærdsreform’

De planlagte stordemonstrationer den 17. maj i landets fem største byer vil få titusinder på gaden

Allerede rygterne om demonstrationerne har givet skrammer til det veltilrettelagte parlamentariske forhandlingsforløb om den såkaldte ‘velfærdsreform’ – Fogh-regeringens største samlede angreb hidtil på levevilkår og tilkæmpede rettigheder.

Der er straks udsigt til krise, når folk på gaden begynder at blande sig i de parlamentariske fiksfakserier. For Fogh-regeringen er et ‘bredt forlig’ med Socialdemokraterne og radikale af væsentlig betydning – for dens overlevelse. Og for både S og R handler det om, at de er grundlæggende enige i Foghs politik og ville gennemføre store dele af den, hvis de selv havde regeringsmagten. For den socialdemokratiske formand handler det også om at kunne fremvise ‘forhandlingsresultater’ og ‘indflydelse’.


2. maj gik mere end 40.000 elever landet over på gaden i protest mod afskaffelse af gruppeeksamen –
Den 17. maj er det ALLE PÅ GADEN for at skrotte ánti-velfærdsreformen’
Foto: Elevprotest 2. maj Flakhaven Odense

Vil ikke ‘reformeres’

Det store flertal af danskerne vil imidlertid ikke have Foghs anti-velfærdsreform eller hovedelementerne i den. De vil ikke have hævet pensionsalderen, ødelagt efterlønsordningen, forringet dagpengene eller SU’en. De unge og deres organisationer protesterer kraftigt imod nye aldersafstraffelser som halve dagpenge til dem mellem 35 og 30, ‘startløn’ og ringere SU.

Det er på hele denne baggrund, at LO-toppen på trods af sin erklærede modvilje mod massedemonstrationer (som den kalder ‘forældede’) og totale opbakning til det parlamentariske spil har set sig tvunget til at være med i demonstrationerne.

De ville nemlig være kommet under alle omstændigheder – og ved at sætte sig tungt på dem (om end i maskeret form) vil man søge at redde bl.a. socialdemokraterne fra isolation og holde en kattelem åben for det ‘brede’ parlamentariske forlig.
Derfor hedder hovedparolerne ikke ‘Skrot den sorte reform’ og ‘Ingen forhandlinger’ -. for ikke at tale om ‘Fogh Gå Af!’. Det er heller ikke det, notabiliteterne fra fag- og partitoppene vil lægge vægt på fra talerstolene landet over.
Til gengæld er det det budskab, demonstranterne – fra skoleelever og uddannelsessøgende til folk fra arbejdspladserne, arbejdsløse og pensionister – vil bringe med sig: Skrot det lort! Fogh – skrid !

De vil heller ikke begrænse protesten til enkelte afværgekrav. Hele manøvren drejer sig om at flytte milliarder fra ‘velfærd’ til de velstillede, fra sociale budgetter til krigs- og terrorbudgetter.
Derfor vil demonstranterne også forlange Stop for dansk krigsdeltagelse – tropperne hjem fra Irak og Afghanistan – og at Danmark sættes på en helt anden kurs end den Fogh har gennemført og den bovlamme parlamentariske opposition har tumlet med på.

17. maj landet over

København

Demonstrationen starter på Kgs. Nytorv kl. 16.00. Derefter til Christiansborg Slotsplads
Demonstrationen i København forventes at slutte kl. 19.30

Der vil være en fordemonstration i Hillerød, på Torvet klokken 14.00 – derefter fællestransport med busser til Kgs. Nytorv.

Århus

Vennelystparken den 17. maj kl. 16.00
Busser fra Skive og Viborg.  

Odense

På Fyn finder demonstrationen sted den 17. maj kl. 16.00 på Flakhaven i Odense
Der vil være busser fra Kolding og Svendborg.

Aalborg

Demonstration fra kl. 16 på John F. Kennedys Plads (ved Banegården)

Esbjerg

Demostrationen starter kl. 16.00 på Rådhuspladsen

Mere info på

www.17maj.org

Netavisen 11. maj 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne