Vaxholm – prøvesten for nordisk model

Kommunistisk Politik 7, 2006

En mindre skole i byen Vaxholm uden for Stockholm ser ud til at kunne blive den afgørende prøvesten for den nordiske arbejdsmarkedsmodel.

Det handler om, at det lettiske firma Laval fik entreprisen på byggeriet af en skole, men firmaet blev standset af blokader og sympatikonflikter, fordi aflønningen af de lettiske håndværkere var undergravende i forhold til svensk lønniveau.

Laval indbragte fagbevægelsens kampskridt for den svenske arbejdsret, der sendte sagen videre til EF-domstolen i Luxembourg, der således kommer til at tage stilling til fagbevægelsens principielle ret til at gøre brug af forskellige kampmetoder som blokader og sympatikonflikter. Der er vel at mærke tale om de legitime kampskridt i modsætning til fysiske blokader og almene strejker i sympati.

Såvel den svenske som den danske regering har i høringssvar klart tilkendegivet deres tilfredshed med de to klassesamarbejdsorganisationer, der tilmed nærmest betragtes som nødvendige for samfund og produktion. Meget sigende.

Det ændrer imidlertid ikke ved det faktum, at hvis EF-domstolen giver Laval ret, vil det få til konsekvens at selv disse faglige – nærmest ufarlige – kampskridt vil blive ulovliggjort. Det vil få store dønninger. Gunde Odgaard, der er sekretariatschef i Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT), forudser en krise for hele det danske medlemskab af EU:
– Jeg tror, der vil blive en enorm politisk ballade om EU.

Statens chance for at afmontere denne bombe er at lovgive på de arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål, hvorfor de samtidigt vil underminere den organiserede fagbevægelses rolle totalt:
Hvorfor være medlem af en fagforening, når det er lovgivningen, der fastsætter forholdene?

Ole Jensen fra Fagbevægelsen mod Unionen påpeger, at den konflikt har ligget som en tikkende bombe, lige siden det indre marked blev vedtaget i 1986. Og i 1992 diskuterede man faktisk, om vi skulle have et ekstra forbehold, som holdt arbejdsmarkedet fri af EU-regulering.

Se også

Advarsel: Det nordiske overenskomstsystem under pres fra EU
Netavisen 26.10.2005

EU angriber kollektive overenskomster og konfliktretten – Dansk fagbevægelse må gøre oprør
Netavisen 7.10.2005

Netavisen 30. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne