Solidaritet med de franske studerende!

Udtalelse af DGS, PLS m.fl.

I Frankrig er de studerende netop nu i front i en kamp imod premiereminister Dominique de Villepin’s forslag til arbejdsmarkedslov (CPE), som giver arbejdsgiverne ret til at fyre unge under 26 år inden for de første to år af ansættelsen, uden nogen form for kompensation eller begrundelse.

De studerende har besat 67 ud af 84 universiteter og den franske fagbevægelse har varslet generalstrejke, hvis ikke forslaget tages af bordet. Vi støtter den franske ungdoms kamp og opfordrer Dominique de Villepin til omgående at trække sit forslag tilbage. Protesterne imod forslaget er fuldt ud berettigede: I Frankrig er det sociale sikkerhedsnet knyttet til fastansættelse, og en fyreseddel betyder derfor ikke kun en tilværelse uden udfordringer, men også fravær af sygeforsikring, boligstøtte, pension m.m. De usikre ansættelsesforhold vil have katastrofale sociale konsekvenser til følge. Den nuværende fleksibilitetsmodel giver mere frihed for arbejdsgiverne – men større usikkerhed for de ansatte.

I Danmark mærker unge også den sprængfarlige cocktail af usikkert arbejdsliv og forringet socialt sikkerhedsnet. I 1996 halverede SR-regeringen de 18-25-åriges dagpenge. Den nuværende regering vil udvide denne ordning til også at gælde de 26-29-årige, ligesom de har nedsat kontanthjælpen for alle under 25, der har været på kontanthjælp i mere end 6 måneder. Dette sker samtidig med, at stadig flere unge arbejder i vikarjobs eller andre usikre ansættelser, hvor man ikke ved om har arbejde i morgen eller en indtægt i næste måned. Mange unge på universiteterne og arbejdsløse akademikere i Danmark er i dag så usikre på, om de kan klare sig på arbejdsmarkedet, at de er parat til at arbejde gratis. Og i fremtiden kan vi se frem til kommende drastiske ændringer i SU’en. Samtidig vil regeringen gøre det muligt for arbejdsgivere, at fyre unge udelukkende med den begrundelse, at de fylder 18 år. Tendensen er klar og kan ses over hele Europa – i den globale konkurrences navn skæres der ned på de sociale ydelser og arbejdsvilkårene forringes.

I Danmark skal vi i den kommende tid forholde os til en lang række forandringer af arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, som fremsættes som uundgåelige tilpasninger til globaliseringen. Vi vil ikke udsættes for disse skræmmekampagner om nødvendige tilpasninger til globaliseringskravene. Vi vil
sætte en anden dagsorden, og vi vil ikke længere være angste for fremtiden. De individuelle problemer, vi alle slås med i uddannelserne og i arbejdet, og den angst, vi føler for ikke at slå til, skyldes i virkeligheden kollektive problemer på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

· Solidaritet med de franske studerendes kamp for retten til et sikkert liv!
· Nej til fleksibilitet på arbejdsgivervilkår!

Tirsdag d. 28. marts kl. 16.00 indkaldes der til solidaritetsaktion foran den Franske ambassade. Her vil vi slå fast at de danske studerende samt en lang række organisationer og partier bakker op om de franske studerendes kamp op for social sikkerhed og ordentlige arbejdsforhold.
Og vi vil slå fast at de franske unge ikke står alene i kampen mod usikkerheden. Indkomstusikkerheden vinder frem over hele Europa og skal bekæmpes – også i Danmark.

Læs også

Rødt fransk forår
[Netavisen 17.03.06]

Solidaritet med franske unges kamp
[Netavisen – link 27.03.06] Fagligt Ansvar

Netavisen 28. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne