Slut jer til oprøret:

– forsvar de demokratiske rettigheder

– forsvar ytringsfriheden

– frihedskamp er ikke terrorisme!

Udtalelse vedtaget på Foreningen Oprørs årsmøde den 25.3.2006.

I sin internationale appel opfordrer Foreningen Oprør en lang række europæiske organisationer til at udfordre EU’s ‘terrorliste’ ved at støtte modstands- og befrielsesbevægelser, der kæmper for demokratiske og humanistiske mål. Her gentager vi denne opfordring.

Den europæiske ‘terrorliste’ udstøder modstands- og befrielsesbevægelser fra det internationale samfund. Hermed sinkes en politisk og social løsning på en lang række konflikter i verden.

Den europæiske ‘terrorliste’ er et politisk og ikke et juridisk dokument, og kan ikke danne grundlag for domstolspraksis. Det er ikke desto mindre dette, der er sket i både byrettens og landsrettens kendelser om beslaglæggelse af Foreningen Oprørs internationale appel.

Sigtelserne mod Foreningen Oprør efter ‘terrorparagraffen’ er et forsøg på at skræmme og straffe den begrundede tvivl og modstand, som retter sig mod terrorlovgivningen, terrorlister og den såkaldte internationale krig mod terror.

Vi vil ikke lade os skræmme. I stedet opfordrer vi til forstærket protest og aktivitet mod nedbrydningen af de demokratiske rettigheder.

I stigende grad undermineres de demokratiske rettigheder af terrorlovgivning. I forslaget til ny ‘terrorpakke’ tilsidesættes domstole og retskendelser i endnu højere grad end hidtil. Den demokratiske indsigt og kontrol, som en retsstat bør hvile på, indskrænkes yderligere. Ikke mindst ytringsfriheden og pressefriheden, der må hvile på et højt informationsniveau om myndigheders handlinger, er i stigende grad truet. I sin egen selvforståelse er den danske stat fortsat en demokratisk retsstat, men statsmagten er i disse år er under farlig forvandling.

Globale og lokale konflikter i verden kan ikke løses uden udvidelse af grundlæggende demokratiske rettigheder, mens terrorlovgivning og den såkaldte ‘krig mod terror’ bidrager blot til at skærpe konflikterne. I stigende grad vender den statslige sikkerhedspolitik sig mod samfundet og de demokratiske rettigheder. I et sådant samfund vil netop ingen til syvende og sidst kunne vide sig sikker.

Foreningen Oprør opfordrer til den stærkest mulige afvisning af den gradvise underminering af de politiske frihedsrettigheder. Modstandere af den fortsatte nedbrydning af retssikkerheden og ytringsfriheden må give sig aktivt til kende.

De demokratiske frihedsrettigheder blev tilkæmpet med store omkostninger af tidligere generationer. Igen og igen måtte de forsvares. Også i dag skal de forsvares – inden det er for sent.

De demokratiske rettigheder skal forsvares nu.

Senere kan det vise sig at være for sent.

Oprøret fortsætter!

Talspersoner, udpeget på Foreningen Oprørs årsmøde:

Ulla Rasmussen 21 69 64 60

John Jakobsen 40 18 63 84

Christina Søby 22 97 64 39

Patrick Mac Manus 22 45 41 78

Netavisen 26. marts 2006


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne