Valg i Århus

Hvem f… skal vi stemme på, når valget står mellem nedskæringspartier og et parti, der støtter disse nedskæringspartier?

De to borgmesterkandidater Louise Gade og Nicolai Vammen har ført valgkamp sammen i et parløb, som mest har mindet om en miniputudgave af et præsidentvalg i USA.

Århus i protest mod kommunale besparelser (2003)

Igennem de sidste tre måneders valgmøder har de mindet om Dupond og Dupont fra en kendt tegneserie. Det har betydet, at det har været svært at skabe debat på valgmøderne, da de to kandidater har været enige om alt det væsentlige. Og ikke et ord om, hvem der skal betale for det megastore underskud, byrådet skubber foran sig. Nedskæringerne over for kommunens borgere skal fortsætte med fornyet styrke, byggemagnaterne skal fortsat have lov til at plastre byen til med penthousebyggeri og mastodontiske indkøbscentre også til fordel for erhvervslivet, spekulanterne og de allerrigeste.

Samtlige etablerede partier i byrådet, på nær Enhedslisten (se nedenfor), bakker solidarisk op bag den førte politik. Blandt andet på den baggrund er der opstillet 14 alternative lister ved valget.

15 punkter til et forbedret Århus

Der er ellers nok at tage fat på:

Stop udstødningen af de svageste.

Stop Flemming Fadøls skalten og valten med pengene til sagsbehandlingen for de fattigste, nej til snyd med de fattiges penge.

Sæt arbejde i gang, og stop underbetalingen på tvangsarbejde.

Stop hullet i kommunekassen, lad de rigeste betale.

Beskat pengemændene og de store virksomheder, 10 % jordskat til store virksomheder i byerne.

Skaf praktikpladser nu.

Stop udbygningen af storcentrerne – spekulanternes profitparadis.

Havnen til byens folk, ikke til penthouseboliger for de rigeste.

Stop boligspekulationen – byg gode boliger, der er til at betale.

Stop hetzen mod indvandrerne og deres børn.

Flere penge til vuggestuer, børnehaver og skoler.

Nej til megasygehus i Skejby. Bevar de nuværende sygehuse.

Stop privatiseringen af folkets ejendom. Bybusserne tilbage til Århus.

Styrk den kollektive trafik – gør den billig, hurtig og fleksibel.

Sikkerhed for job og løn til de kommunalt og amtsligt ansatte.

Hvad de har gjort og gør: Regeringspartierne først

Venstreborgmester Louise Gade har i ægte borgerlig stil forsøgt at omfordele kommunens goder ved at tage fra de fattigste og give til de rige og spekulanterne. I den ånd har alle byrådets rådmænd arbejdet ihærdigt på hver deres felt.

Den konservative rådmand, Poul B Skou, har været meget dygtig til at få solgt de mest attraktive grunde i Århus midtby til byggeselskaber, pensionsselskaber og andre bygge- og boligspekulanter. Således er midtbyen nu plastret til med rigmandslejligheder til huslejer på mellem 15.000 til 25.000 kroner pr måned, og rådmanden lover forøget tempo i rigmandsbyggerierne, som nødvendigvis må foregå på bekostning af den billigere boligmasse og dem med almindelige lønninger.

Som i de fleste andre større byer planlægger byrådet i Århus at udbygge de ubrugte havnearealer. Dollartegnene har i længere tid rullet i øjnene på boligspekulanterne, for de er sat i udsigt, at arealerne skal bruges til endnu flere rigmandsboliger, kombineret med dyre cafeer og restauranter. ”Kvadratmeterprisen ventes at blive på minimum 35.000 kr., så det vil give en omsætning på den anden side af 25 mia. kr.,” udtaler Hans Vestergaard fra erhvervsejendomsmæglerfirmaet Colliers Hans Vestergaard.

Det vil sige, at lejlighederne vil komme til at koste mellem tre og fire mio. kr. Århusborgerne kan altså bruge havnearealerne som turistmål, hvor de kan spendere deres penge på en dyr kop cappuccino eller en nyopfunden fancy øl, mens de rige fra deres altaner dels kan skue ud over Århusbugten til Mols, Tunø og Samsø og dels kan se ned på den mindrebemidlede arbejdende befolkning i gaderne og pladserne under dem.

Socialdemokraterne og SF

Socialdemokraternes rådmænd har fået opgaven at stå for de hårdeste nedskæringer som betaling for posterne i det kommunale system. Således har Flemming Knudsen i sin egenskab af chef for det meste af det sociale område stået for nedskæringerne over for de arbejdsløse og modtagerne af kontanthjælp. Det har i valgperioden været almindeligt brugt på socialkontorerne under hans forvaltning, at de i forvejen forringede love ikke har været overholdt. Således har det f.eks. været normalt at kontanthjælpsmodtagere og andre socialt udsatte ikke har fået de arbejdstilbud, de ifølge loven har været berettiget til, ligesom en stor del af disse ulovligt er blevet spist af med en mindre ydelse af kontanthjælp eller anden social hjælp, en den de lovmæssigt var berettiget til.

Og rådmanden for skolerne, Torben Brandi, der også er socialdemokrat, har ihærdigt holdt på pengene, dels for at forvalte de budgetforlig, der har resulteret nedskæringer på skolerne, dels har han selv fundet på yderligere besparelser på området, med store negative konsekvenser for skolebørnene og undervisningens kvalitet. De massive protester fra lærere og fagforeninger har lydt for døve øren.

Peter Thyssen, rådmand for kommunale virksomheder og medlem af Det Radikale Venstre, der ved sidste valg slog sig op som opposition til nedskæringspolitikerne, har med ihærdighed gået ind i privatiseringen af bybusserne, såvel som han har undersøgt måder til at privatisere andre områder af kommunens virksomheder.

SF’s rådmand Niels Erik Eskildsen har gennemført omorganiseringer og rationaliseringer på ældreområdet. Det har betydet enormt svære forhold for områdekontorernes personale, og det er blevet noget vanskeligere at få deres arbejde udført, ligesom det naturligvis har haft alvorlige negative konsekvenser for ældre og andre, der har brug for hjælp og pleje. Men også direkte nedskæringer på hjemmehjælpen og hjemmeplejen er blevet foretaget. Ifølge Århus kommunes budgetkontor vil antallet af gamle i Århus stige med over 8.000 inden 2014. Men alligevel, eller måske netop derfor, planlægges store forringelser for de gamle og pensionisterne i kommunen i de kommende år.

Enhedslisten og de alternative

Enhedslisten, der har Keld Hvalsø Nedergaard i byrådet, har i hovedsagen arbejdet ud fra et mantra om at presse eller overtale Socialdemokratiet og i nogen grad SF til at føre en politik til gavn for flertallet. Og det mest karakteristiske har været, at det erklærede socialistiske parti har været trofast mod det parlamentariske spil og endda adskillige gange har stemt for forslag i byrådet, der betyder yderligere nedskæringer for befolkningen. Partiet i Århus er som i resten af landet bannerføre for ideen om det såkaldte arbejderflertals lyksaligheder.

Dette arbejderflertal skulle angiveligt bestå af Enhedslisten selv i koalition med S og SF. Århus Kommunes befolkning ville blive meget lykkeligere, hvis et sådant flertal kom i stand. For med partier der i hele deres eksistens virker for nedskæringer for de svageste, for støtte til monopolernes EU, for imperialistisk krig som i Irak, og for racistiske love og big brother-samfund, vil alt blive fryd og gammen, når blot venstrefløjen kommer i intimt selskab og samarbejde med disse partier.

Enhedslisten har i sagens natur kun i ringe grad fungeret som støtte til de folkelige bevægelser. Dog huskes et forsøg på at få byrådet til at udpege en venskabsby i Palæstina, som forudsigeligt blev massivt nedstemt i byrådet.

Af de 14 alternative partier er det ikke særligt realistisk, at nogen af dem kommer i byrådet. Et af partierne er Kommunistisk Parti i Danmark, som er det, der er tættest på at komme med et folkeligt bud på modstand mod nedskæringspolitikken i Århus.

Se også

Terrortanker . . .
efter at Dansk Folkepartis Peter Skraarem kalder Rosenhøjs unge i Århus for terrorister
Af B.C. Andersen

Ballade i ghetto’en: Bankocenter vandaliseret
En kommentar fra Århus

Netavisen 10. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne