Den Lille Mand

stiller op til kommunevalget i Københavns Kommune fordi:

Folketing og kommunalbestyrelser består af de politiske partier. Grundloven siger intet om partier, men om enkeltpersoner, som skal stemme efter deres personlige overbevisning. Det er ikke det, der sker i dag, her er det partidisciplinen der styrer og stemmes efter.

Danmark har som helhed ca. 4.195.000 stemmeberettigede, heraf er ca. 5% medlem af et politisk parti, hvilket svarer til ca. 209.750 personer. Ud af disse 5% deltager 2% i vælgerforeninger, hvor de politiske kandidater vælges. Det disse 2%, som altså afgør hvem vi andre kan stemme på.
Overføres disse procent til Københavns Kommune ser regnestykket således ud. Antal stemmeberettigede personer: 410.344, 5% heraf = 20.517, af dem udgør 2% altså kun 410 mennesker, som har valgt kandidater i de politiske partier. Dette er ikke reelt demokrati.

Man kan altså konstatere, at ca. 95% af befolkningen ikke deltager aktivt i den demokratiske proces. Det ønsker Den Lille Mand ændret, og stiller derfor op til dette valg. Folkestyret tilhører folket og ikke en elite, som når de mister partimedlemmer, så vedtager en lov om at hæve statsstøtten til sig selv. I Danmark, som helhed, men også kommunerne lider af et demokratisk underskud.

Demokratiet kræver aktiv deltagelse af den enkelte borger, hvis det skal fungere.
Derfor stem på dig selv, stem på liste Y

Pressemeddelelse 7. november 2005

www.s2000.dk

Tom Jæger
Finn Christiansen

Netavisen 8. november 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne