Hilsen til DKPs landsmøde

Hilsen oplæst på DKPs landsmøde i København 1.-2. oktober 2005

Gode kammerater –

Arbejderpartiet Kommunisterne og vores Centralkomité takker for invitationen og sender sine kammeratlige hilsener til DKPs landsmøde 2005.

Forholdet mellem APK og DKP er positivt, præget af gensidig respekt og en vilje til samarbejde omkring punkter af fælles interesser. Det er blandt andet kommet til udtryk i samarbejdet omkring bogen ’Revolutionære visioner’, udgivet på Oktober Forlag, som fra forskellige vinkler bidrager til den nødvendige debat om vejen til fremtidens samfund, der skal afløse det kriseplagede og krigsgale kapitalistiske.

APK kæmper for ét stærkt dansk kommunistisk parti på marxismen-leninismens grund. Det eksisterer ikke i dag, men det vil blive skabt i kampen mod den syge, rådnende og krigsførende imperialisme, hvis eneste program er øget ulighed og større undertrykkelse. Lenins ord om at imperialisme betyder reaktion over hele linjen bliver anskueliggjort i disse år.

Det er og har været APKs holdning at et stærkt kommunistisk parti ikke kunne skabes ved en simpel organisatorisk sammenlægning af de erklærede kommunistiske organisationer. Forsøget på at sammenslutte DKP/ML og KPiD er slået fejl og er nu indstillet. Vi mener, at selve projektet og metoden var forkert fra starten.

Det kommunistiske parti er den revolutionære handlings parti. Det må stille sig i spidsen for arbejderklassens og det store flertals kamp, uden illusioner om at et socialistisk samfund skabes gennem det borgerlige parlament. Samtidig råder det kommunistiske parti over en revolutionær teori, som rigtigt forstået og anvendt er en garanti for socialismens sejr også i Danmark.

APK har med sit ’Manifestet for et socialistisk Danmark’ givet dette en programmatisk form.

Det stærke kommunistiske parti skabes i klassekampens praksis; i kampen for at samle og udvikle den kommunistiske bevægelse. Det skabes i bevidst kamp mod revisionistiske afvigelser og al opportunisme.

Revisionismen, højreopportunismen, er hovedfaren for den kommunistiske bevægelse i vort land – også i dag.

Kammerater –

Der skal ikke herske tvivl om, at APK ønsker at udbygge det positive samarbejde med DKP. Vi indgår gerne i den programmatiske diskussion om en socialistisk fremtid med alle, der indser nødvendigheden af et andet samfund. Og først og fremmest søger vi at skabe den bredest mulige enhed i kampen mod imperialisme, krig og reaktion, mod nyliberalismens brutale offensiv.

APK ønsker DKPs landsmøde held og lykke med sit arbejde!

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE
Centralkomiteen

København den 30. september 2005.

Netavisen 01.10. 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne