Regeringen og kampen mod de fattige

Pressemeddelelse fra Sydafrika Kontakt

Regeringsgrundlaget varsler nedskæringer i dansk støtte til FN organisationerne, og er præget både af tomme ord om Afrika og en sikkerhedspolitisk, frem for en udviklingspolitisk tilgang til fattigdom og ulighed. Dette er helt i tråd med den såkaldte ‘krig mod terror’, som den danske regering har tilsluttet sig.

De indledende sætninger i regeringsgrundlagets afsnit om internationale forhold afslører alt. Første sætning lyder: Verden vokser stadig tættere sammen i disse år. Anden sætning: Truslerne mod det danske samfund og danske borgere ude i verden er ikke blevet færre eller nemmere at bekæmpe.

Imellem disse to sætninger falder en hel verden bort. Et samfund med et sådant grundsyn på verden vil i længden miste evnen til at forstå verden. Verden synker ned i et mørke befolket af uhyrer og uvæsener. Men det er ikke verden. Det er angstens vrangbillede af verden.

Et grundsyn, der ser virkeligheden som trussel, vil ofte ende i magtanvendelse. En magtanvendelse, der er båret af et dybt ukendskab til den verden, den udfolder sig i, og som derfor også vil forfejle de mål, der er udsprunget af samme ukendskab. Angsten for verden bider sig selv i halen.

Også den amerikanske politiske ledelse, hvis sikkerhedspolitiske strategi den danske regering har så ensidigt tilsluttet sig, blev genvalgt af angst for verden. En angst for verden, som den voldeligt søger at komme til livs ude i verden, og ikke dér, hvor dens egentlige udspring befinder sig, i sit eget indre. Der er stor fare for, at magtanvendelse og krigsførelse også i de kommende år vil dominere den internationale dagsorden.
Regeringsgrundlaget er i tråd hermed.

Hertil kommer, at regeringsgrundlaget på den ene side udtrykker ønske om at styrke indsatsen i Afrika og Mellemøsten, for frihed, demokrati og menneskerettigheder. Samtidigt fastfryses udviklingsbistanden på 0,8% af bruttonationalproduktet. At “udbygge”og “styrke” og samtidig holde udviklingsbistanden på samme i forvejen reducerede niveau, er selvmodsigende.

Morten Nielsen, formand for Sydafrika Kontakt siger:
– Det afrikanske kontinents fortsatte marginalisering fortjener en skærpet opmærksomhed, som er fraværende i regeringsgrundlaget. Ikke med et eneste ord nævnes den HIV/AIDS epidemi, hvis katastrofale omfang i de afrikanske lande skyldes en fattigdom, der yderligere uddybes af epidemien.

Danmarks ulandsbistand er andet og mere end kroner og ører. Den er i lige så høj grad de principper, der styrer bistanden. Og med et verdenssyn, hvor det i sidste ende ikke er kampen mod fattigdommen, men opfattelsen af de fattige som sikkerhedstrussel, der står i centrum, er der god grund til bekymring.

Med en sådan verdensforståelse vil man komme til kort, både i den nære verden og i den mangfoldige verden, vi trods alt lever i.

Netavisen 23. februar 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne