Ulla Røder i folketinget: Nürnberg gælder også her

Kommunistisk Politik 24, 2004

Ulla Røder og antikrigsaktivisterne med fredsflaget i folketinget
ved den afsluttende behandling af den danske krigsforlængelse

Ulla Røder støtter initiativet til at få stillet Fogh, regeringen og hærledelsen til ansvar for krigsforbrydelser efter Nürnberg-principperne, som betegner konspiration om og udløsning af aggressionskrig som den ultimative forbrydelse mod menneskeheden. Nürnberg-principperne siger, at international lov går over nationale love, både når det gælder det individuelle ansvar for krigsforbrydelser, begået af en aggressor, og når det gælder enkeltpersoner, som søger at forhindre sådanne forbrydelser.

Den internationalt kendte danske fredsaktivist Ulla Røder har i næsten halvandet år levet under jorden, fordi hun ikke har kunnet sikres en fair retssag i Skotland, hvor hun er anklaget for at gøre et britisk Tornado-fly ukampdygtigt op til Irak-krigens begyndelse.

Men torsdag den 25. november dukkede hun op igen. Nemlig i det danske folketing i spidsen for en flok fredsaktivister, der protesterede mod forlængelsen af den danske krigsdeltagelse i Irak ved den afsluttende behandling, der fandt sted uanfægtet af den pågående krigsforbrydelse – den amerikanske hær og quislingeregeringen Allawis massakre på Falluja, der har ødelagt en hel by og dræbt mere end 6000 af dens indbyggere.

Efter den langvarige debat, men før afstemningerne, foldede aktivisterne fredsbevægelsens PACE-banner ud og lod det dale ned over folketingsmedlemmerne som et andet Dannebrog.

Aktivisterne råbte ‘Krigen er en forbrydelse – Forlængelsen en forbrydelse’, mens de også lod Nej til krigs appel til folketingsmedlemmerne om at stemme efter samvittighed og international ret på tværs af partiskel flagre ned i salen.
Nürnberg gælder også for det danske folketing

Nürnberg gælder også for det danske folketing

Fredsflaget svæver ned over folketinget

Ulla Røder siger:
– Det er vores pligt som medlemmer af civilsamfundet at gribe ind over for en forbrydelse, når der lægges op til en sådan. Og aggressionskrig er ifølge Nürnberg-principperne den største forbrydelse mod menneskeheden. Den fortsatte danske krigsdeltagelse er en forbrydelse, og folketingsbeslutningen er ulovlig ifølge international ret.
Det var det, vi ville minde de danske parlamentsmedlemmer om.

– Når over 50 pct. af befolkningen er imod krigsdeltagelse, og folketinget sidder alle signaler fra befolkningen overhørig, er det nødvendig at vise sin protest, siger hun.

Folketingets sikkerhedsvagter greb hurtigt ind og førte de fem deltagere i den fredelige aktion bort. De blev arresteret og kørt til Station 1 på Halmtorvet, hvor de midt på aftenen blev løsladt.
De vil blive anklaget efter Straffelovens paragraf 137, stk. 2 om forstyrrelse af en folketingssamling.

Ved arrestationen af Ulla Røder blev det klart, at der ikke forelå en udleveringsanmodning fra det skotske politi. Men hun erklærer også, at hun er parat til retssagen om det ødelagte bombefly, og i dag føler hun sig mere sikker på, at hun vil være i stand til at få sit principielle forsvar ind i sagen: at hun handlede, som hun gjorde, for at forhindre en forbrydelse mod menneskeheden.

Ifølge Nürnberg-principperne er det enhver borgers pligt at søge at forhindre dette, når de er opmærksomme på, at en forbrydelse mod menneskeheden er ved at blive begået.

Dette forsvar blev anerkendt ved retssagen om Trident-atomubådene, hvor Ulla Røder i 1999 ved en skotsk domstol blev frikendt for hærværk under henvisning til den kriminelle karakter af dens atomvåben. Hun og hendes to medanklagede fra Trident Ploughshares modtog efterfølgende den såkaldt ‘lille nobelfredspris’ – the Right Livelyhood Award.
Se den amerikanske professor Francis A. Boyles vidneudsagn om Nürnberg ved retssagen

Ulla Røder vil i den kommende tid deltage aktivt i den danske antikrigsbevægelse. Hun støtter kraftigt initiativet til at søge at få Fogh, Per Stig Møller, de øvrige ministre og hærledelsen stillet for en domstol for krigsforbrydelser og det anklageskrift, som initiativet Stop Terrorkrigen har formuleret på basis af Nürnbergprincipperne.

Se også
Tilintetgørelsen af Fallujah: En krigsforbrydelse for øjnene af os
Af Francis A. Boyle

Netavisen 30. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne