DGS: Undervisningsmiljølov ren farce

Pressemeddelse
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

En stor undersøgelse viser, at kun 41 procent af de danske uddannelsessteder har foretaget den miljøvurdering, som loven foreskriver. Gymnasieeleverne har ikke meget til overs for en lov, hvis succeskriterium er vurdering uden handling – og eleverne langer nu ud efter de ansvarlige politikere.

Efter stort fokus på danske elever og studerendes undervisningsmiljø er der endelig blevet foretaget en undersøgelse af Rambøll Management, der klarlægger effekten af den eksisterende lov på området:
41 procent har opfyldt lovens krav om at gennemføre vurderinger, og i alt 89 procent har enten gennemført vurderingen eller er bevidste om lovens eksistens.

Thor Möger, formand for gymnasieeleverne, udtaler i den forbindelse:
”Efter tre år med undervisningsmiljøloven må vi erkende, at den ikke fungere: For det første gennemføres miljøvurderingerne ikke i tilfredsstillende omgang og for det andet er en vurdering i sig selv ikke vejen til bedre forhold.
Loven foreskriver kun, at problemerne skal afdækkes, ikke løses. Bedre arbejdsmiljø er forudsætning for høj faglighed, og jeg efterlyser modige politikere, der er tør afsætte midler.”

Undervisningsminister Ulla Tørnæs har i en pressemeddelelse karakteriseret det øgede kendskab til loven som en positiv udvikling, men mener stadig gennemførelsen af lovens krav skal forbedres.
”Sikre øget kendskab og flere vurderinger bedre undervisningsmiljø? Hvis loven sættes på pinden, vil vi elever hvert tredje år få foretaget en vurdering på vores skole, der fortæller at der er behov for forbedringer. Og så stopper processen. Hvor er den modige politiker, der tør garantere reelle forbedringer af skoler i forfald?”, spørger Thor Möger.

”Den gældende lov slår fast, at alle under uddannelse har ret til ordentlig undervisningsmiljø. Hvis loven skal bevæge sig fra at være en ligegyldig floskel til at være en effektiv garant for ordentlige uddannelser og høj faglighed, bør folketinget vedtage en ny undervisningsmiljølov, der indeholder en række konkrete rettigheder og på finansloven afsætte midler til at efterleve loven. Bedre forhold for elever og studerende vil højst sandsynlig mindske det høje frafald, som man i dag ser på specielt ungdomsuddannelserne,” afslutter Thor Möger.

Netavisen 11. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne