VK i kamp mod sort arbejde

Under overskriften Fairplay har VK-regeringen lanceret 44 initiativer til bekæmpelse af sort arbejde. Regeringen proklamerer, at den sorte økonomi skal vaskes hvid.

Sort arbejde, skatte og momsunddragelse betragtes åbenlyst som et udtryk for et sygt samfund. Op til murens fald var det således hyppige indslag i TV, der omtalte det udbredte sorte arbejde og de voldsomme sortbørsmarkeder i de østeuropæiske lande. I dagens Danmark anslås det sorte arbejde til en værdi til kr. 51 milliarder om året.

Forsøget på at komme sort arbejde til livs er ingenlunde nyt. Regeringens egen pjece eller lovkompleks Fairplay tilkendegiver 44 lovinitiativer, hvoraf 14 allerede er gennemført. 26 skal gennemføres i resten af år 2004, mens de resterende fire først gennemføres i næste folketingssamling.
Initiativerne breder sig over mærkning af gulpladebiler, der letter politiets arbejde med at lokalisere momssnyd, til lettere regler for at konfiskere varer eksempelvis i forbindelse ulovlige sodavandslagre.

Fairplay-programmet rejser naturligvis spørgsmålet om hvorvidt konsekvenserne er rettet mod det udbredte snyd blandt arbejdsgivere, eller hvorvidt det er lønmodtagerne, der får fingrene imellem. Arbejdsgiverorganisationerne udtaler i hvert fald tilfredshed med forslagene. Regeringen udtaler på sin side, at arbejdsgiverne også bør smage pisken, men skatteminister Kristian Jensen tilføjer:
– Men det er svært og ressourcekrævende at kontrollere, om private bevidst har købt sort arbejde.

Beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, erkender også, at myndighederne har brug for en civil håndsrækning:
– Vi er ved en korsvej i velfærdssamfundet. Vi ønsker ikke et stikkersamfund, men (KPNet’s fremhævning) vi er nødt til at gøre noget for at sikre velfærdssamfundet og den sociale, økonomiske sikring, vi kender i dag.

Til gengæld nævner regeringen ikke med et ord, deres egne og tidligere regeringers vedtagne skatteregler, der legalt fritager de store firmaer for skat ved hjælp af kæmpe fradragsmuligheder. Der tales heller ikke om de mange tvangsaktiverede, der med så ringe indtægt fratages muligheden for at betale mere i skat – imod en højere løn naturligvis.

Netavisen 1. november 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne