Løslad Abd al-Jabbar al-Kubaysi!

Pressemeddelelse fra Komiteen for et Frit Irak
8. september 2004

Den 4. september kl. 3 om natten lokal tid blev modstandspolitikeren og formand for Iraks Patriotiske Alliance Abd al-Jabbar al-Kubaysi arresteret af den amerikansk ledede besættelsesmagt i Irak, da omtrent 50 amerikanske soldater, støttet af helikoptere og tanks, stormede hans bopæl i Bagdad og førte ham væk. I dag ved hans familie og venner, hverken hvad han er anklaget for, eller hvor han befinder sig.

Abd al-Jabbar al-Kubaysi er redaktør af avisen Nida al-Watan (Fædrelandets Kald), som er talerør for Iraks Patriotiske Alliance. Han har været modstander af såvel krigen mod som besættelsen af Irak og rejste efter krigen tilbage til sit irakiske fædreland, hvor han lige siden har været meget aktiv i bestræbelserne på at samle alle patriotiske kræfter i en fælles national front med det formål at befri Irak fra besættelsens tyranni. Hans modstandsarbejde – under besættelsens livsfarlige betingelser – har givet ham besættelsesmagtens og det amerikansk indsatte marionetstyres had.

Komiteen for et Frit Irak fordømmer på skarpest mulige måde arrestationen af Abd al-Jabbar al-Kubaysi og kræver ham løsladt øjeblikkeligt og betingelsesløst. Vi udtrykker vores dybe medfølelse med og fulde støtte til Abd al-Jabbar al-Kubaysi, hans familie og venner i denne svære tid.

Vi holder besættelsesmagten i Irak og den danske regering som en del af denne ansvarlig for, at Abd al-Jabbar al-Kubaysi ikke lider hverken fysisk eller psykisk overlast, mens han er deres varetægt.

Vi bekræfter vores solidaritet med Iraks Patriotiske Alliance og den samlede irakiske modstand, der fører en legitim befrielseskamp i henhold til international lov og FN’s Charter.

Vi støtter en international kampagne for Abd al-Jabbar al-Kubaysis løsladelse og opfordrer såvel alle krigsmodstandere som modstandere af den brutale besættelse af Irak, alle, der respekterer et folks ret til at bestemme selv og leve frit i sit eget land, til at bakke en sådan kampagne op.

Løslad Abd al-Jabbar al-Kubaysi!
Besættelsesmagten ud af Irak – danske soldater hjem nu!
Lad irakerne bestemme selv!

Komiteen for et Frit Irak

Netavisen 8. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne