Kvarterløft: Så er valgkampen i Københavns kommune skudt i gang

Strøtanker
Kommunistisk Politik 17, 2004

Vi nævner ikke her de socialdemokratiske krumspring for fortsat at sikre sig overborgmesterposten, som de har siddet godt og trygt på i alle de år, jeg kan huske. Der er også andre steder, hvor man mærker, at valgkampen er gået i gang.

I foråret blev det vedtaget, at der skal ske områdefornyelser i to kvarterer i København, nemlig området omkring Øresundsvej og området omkring Mimersgade.
Det har indtil videre resulteret i, at der er lavet et mål- og idékatalog til Mimersgade-området. Der er endda ansøgt om en bevilling på 30 mio. kr. til at gå videre med idéerne. Dette beløb skal dog kun dække udarbejdelse, styring og koordinering af udarbejdelsen af en kvartersplan. Der skal så søges om midler til realisering af projekterne, efterhånden som de tager form. Hele fornyelsen er planlagt til at være afsluttet i 2008.


Mimersgadeområdet

Kvarteret er især landskendt for Mjølnerparken. Det afspejler sig i, at 27 % af beboerne er af anden etnisk herkomst, hvoraf de fleste bor i Mjølnerparken. Der er også langt større andel af børn og unge i kvarteret end andre steder i København.

Området er desuden præget af en befolkning med dårlige socioøkonomiske forhold. Levetiden er kortere, og sundhedstilstanden er dårligere. Trods de færre ældre er der markant flere, der får hjemmehjælp. 26 % af de ca. 8.500 boliger mangler bad og/eller toilet, og det skønnes, at udgifterne til etablering af manglende toilet/ bad vil beløbe sig i størrelsesordenen 500 mio. kr. Den udvendige vedligeholdelse skønnes at ville sluge yderligere 500 mio. Ergo skal der betales hen ved 230.000 kr. i snit for at få etableret bad/toilet.

Hvis det skal betales over huslejerne, vil det betyde en månedlig huslejeforhøjelse på mindst 2.000. Dertil kommer den udvendige vedligeholdelse. For alle lejligheder i området bliver det til endnu en huslejeforhøjelse på mindst 600 kr./md. Gad vide, om de syge og dårligt stillede har råd til det? Nå, men det bliver først lang tid efter kommunalvalget.

100 mio. kr.

Den 12. august kommer der så en pressemeddelelse om, at Fonden Realdania og Københavns kommune har indgået en aftale om at bruge 100 mio. kr. til at udvikle kvarteret omkring Mimersgade. Hver vil bidrage med 50 mio. Projektet skal – i samarbejde med beboere og erhvervsdrivende i området – skabe grobund for, at kvarteret kan udvikle nye projekter og initiativer til gavn for helheden. Adm. direktør Flemming Borreskov fra Realdania siger:

Ideen er gennem kreative og nyskabende aktiviteter i lokalområdet at inspirere og motivere lokale kræfter, beboere og erhvervsdrivende, sådan at deres initiativer som ringe i vandet vil sprede sig i hele kvarteret. Området rummer allerede en mangfoldighed af kulturer, miljøer og samfundsgrupper, og der er masser af impulser at bygge videre på. Tilmed ligger kvarteret så centralt i byen, at der er masser af muligheder for at koble gode energier sammen i hele bydelen.

Ynitivgruppen, der gennem de sidste to-tre år har kæmpet for en kultur og aktivitetspark på det nedlagte baneområde udformet efter beboernes egne ønsker, ringede til kommunen og sagde:
“Vi er klar til at gå i gang med samarbejdet.”
Der har været afholdt møde i styregruppen, og det er vedtaget at de 100 mio. skal bruges ubeskåret til aktivitetsparken. Arealet køber kommunen af DSB, og områdefornyelsen er et andet projekt.
Vi siger tillykke og følger op på, om det lykkes at få etableret en park efter beboernes ønsker.

Sagen følges også af lokalradioen Station 2000:
Se
station2000.dk

Netavisen 1. september 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne