Kommunalreformen betyder færre arbejdspladser

Strukturreformen har skabt bekymring blandt titusinder af offentligt ansatte, som af gode grunde føler deres arbejdsplads forsvinde under dem.

Med reformens opdeling af Danmark i fem store regioner, som skal varetage sygehusdriften, trafikselskaber samt udviklingsplaner, så er der lagt i kakkelovnen med hensyn til rationaliseringer. Stordriftsfordelen skal indkasseres, hvilket praktiseres med effektive prikkerunder.

Det er nærliggende at tro, at de nye regionale såkaldte hovedstæder er blevet placeret, hvor de er, med det formål at lue ud i personalet. Mindst tre ud af de fem hovedsæder er nemlig placeret så akavet i forhold til de nuværende større amtslige centre, at mange af de ansatte enten er tvunget til at flytte eller acceptere flere timers transport hver dag frem og tilbage fra arbejde, hvilket automatisk vil få mange til at overveje deres nuværende job.
Det vil i givet fald omvendt redde de nye regioner for at skulle fyre de ansatte i samme omfang som ellers.

Parallelt med konsekvenserne af “stordriftsfordelen” betyder reformen også på andre leder færre arbejdspladser. Sigtet med reformen drejer sig ikke mindst om at fortsætte udliciteringen og privatiseringen af de tilbageværende offentlige funktioner. Det vil ske på såvel stats-, regions- som kommunalt niveau. Ligesom regionsopdelingen i den sidste ende er besluttet på baggrund af EU’s planer om at opdele hele EU i regioner, så er privatiserings- og udliciteringsindholdet også implementeret efter EU’s taktstok.

LO peger i forbindelse med sin kritik af reformen på en anden konsekvens, der med LO’s øjne også vil betyde færre arbejdspladser. LO er utilfredse med, at jobformidlingen fremover varetages af de kommunale enheder:
– Reformen fører til opsplitning af arbejdsmarkedet, ringere aktivering af de arbejdsløse, mindre mobilitet og dårligere formidling af arbejdskraft til virksomhederne. Resultatet er færre job, mener LO’s formand Hans Jensen.

KTO, som er et forhandlingsfællesskab, der repræsenterer størsteparten af de offentlige ansatte, har da også rejst to krav i forbindelse med reformen: en aftale om tryghed i ansættelsen to-tre år frem efter ikrafttræden 1. januar 2007, samt at regeringen og staten påtager sig engangsomkostningerne ved at sammenlægge kommunale og regionale forvaltninger.

Dennis Kristensen, formand for såvel KTO som FOA, opfordrer Kommunernes Landsforening til meget hurtigt at trække i arbejdstøjet, så man får lavet en tryghedsaftale.

– Det handler om, at man som ansat kan gå ind i sammenlægningerne som medspiller frem for at skulle være bekymret for sit job, lønnen, arbejdspladsens geografiske placering og alle de ting, der betyder noget for den enkelte. Jeg synes, de kommunale arbejdsgivere burde føle sig forpligtet til at lave en sådan aftale
, siger han.

Se også
AF bliver til Jobcenter

Netavisen 30. juni 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne