AF bliver til Jobcenter

Fra nytår skal alle arbejdsløse stå til ansvar over for den nye betegnelse: jobcenter!

Det er en tilnærmelse til regeringens planer om at skabe et enstrenget system for alle ledige. I første omgang sammenkobles de lokale arbejdsformidlinger med de tidligere kommunale arbejdsmarkedsafdelinger under nyt navn og logo. Fremover skal alle – uanset om man er dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager – henvende sig hos jobcenteret.

I det kommende kommunal-Danmark skal fem statslige regioner styre og overvåge jobcentrene. De kan gribe ind, hvis borgerne ikke får den service, som de har krav på. De skal blandt andet afhjælpe flaskehalsproblemer, gribe ind ved større fyringsrunder og stille uddannelse til rådighed på særlige indsatsområder.

Desuden skal der i kommunalt regi etableres 40 større jobcentre, der i samarbejde med staten skal håndtere de mere komplicerede sager om for eksempel langtidsledige.

Ifølge regeringen er der udelukkende fordele ved det nye system, som angiveligt tjener til at sikre flere i arbejde:
– Vi får et mere effektivt system, og det vil få flere hurtigere i job, udtaler arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg (V) uden at forklare, hvordan virksomhederne opretter flere job udelukkende på grund af jobcenterets eksistens.

Forbundsformand for SiD Poul Erik Skov Christensen er på lønmodtagernes vegne omvendt stærk kritisk over for den nye reform.
– Det er en dårlig gennemtænkt reform. Den giver ikke effektivitet og optimalt forbrug af de ressourcer, der skal til for at servicere arbejdsmarkedet med velkvalificeret arbejdskraft, siger Poul Erik Skov Christensen.
Han frygter også, at både fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne vil miste indflydelse på beskæftigelsesområdet.
Med den nye struktur vil den store ekspertise fra arbejdsmarkedets parter ikke blive brugt. Det kommer til at gælde på både de regionale og de lokale niveauer, siger SiD’s formand.

Se også
Strukturreformen betyder færre arbejdspladser

Netavisen 30. juni 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne