30.000 offentlige stillinger bortrationaliseres årligt

‘Strukturreform’:

Af Kaj Rudi Rasmussen
Kommunistisk Politik 12, 2004

Regeringens strukturreform og kommunalreform er dikteret af planerne for regionsstrukturen i hele EU. Det er en kurs mod regioner og storkommuner med det overordnede formål at skabe de videste rammer for opnåelse den højeste profit. Der skal kunne skabes profit på alt. Det er det overordnede sigte med strukturreformen.

Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen som ‘mujahedin’ i Afghanistan 1988:
“Han afprøver en af partisanernes Kalashnikov-maskinpistoler“ – og afleverede 600.000 kr. til Osma bin-Laden og hans folk. Nu fører han guerillakrig mod de offentligt ansatte i Danmark

Gennem forårets proces med kommunesammenlægninger har der vist sig en tendens til, at når kommuner er blevet enige om sammenlægning, har det været på baggrund af, at de vil kunne udgøre en økonomisk stærk (og profitabel) enhed.

Kommunestørrelserne på mellem 30 og 50 tusinde mennesker er dikteret ud fra at de nye kommuner skal kunne betale sig. De nuværende relativt små kommuner har vist sig som en forhindring for omfattende privatisering, udlicitering og såkaldte fritvalgsordninger, hvor borgerne selv kan vælge om de vil benytte det offentlige eller vælge blandt private firmaer.

For eksempel har fritvalgordningen for hjemmehjælpen ingen steder i landet kunne betale sig, og har været en direkte fiasko for de privatiseringsivrige politikere og de firmaer der har nærmet sig området. Dels har befolkningsunderlaget været for lille, dels er de private oppe mod veletablerede offentlige myndigheder.

Et gigantangreb på den offentlige sektor

Det skal der rettes op på. Kommunalreformen er først og fremmest et kæmpeskridt i retning af udlicitering og privatisering af alt, der kan skabes profit på.
Det vil igen sige, at den er et gigantisk angreb på den offentlige sektor.
Der vil blive fyret, bortrationaliseret og udliciteret tusindvis af offentlige ansatte væk. Faktisk skal omkring 30.000 stillinger i det offentlige bortrationaliseres årligt i de kommende år.

Statsministeren har til Dagbladet Børsen udtalt, at regeringen med kommunalreformen vil kunne mindske arbejdsstyrken i det offentlige med 30.000 årligt i en lang årrække. Personalereduktionen skulle overvejende kunne klares ved naturlig afgang, mente Fogh Rasmussen. Vurderingen bakkes op af både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Dansk Industri.

HK Kommunal bifalder masseafskedigelser

Formanden for HK/Kommunal Kim Simonsen råber højt om sin støtte til den nye kommunalreform. Han roser HK/Kommunals visionære planer for de næste fire års faglige politik.

“Der er ikke tale om luftsteg og vindfrikadeller. Hør bare her, hvad kongressen blandt andet besluttede:
– HK/Kommunal bakker op bag de tanker, der ligger til grund for den kommende kommunalreform.
– HK/Kommunal tror ikke på, at absolut tryghedsgaranti til alle offentligt ansatte er vejen frem – heller ikke i en reformtid. Vi tror derimod på, at der bliver plads til alle de HK’ere, der vil det, uanset hvilken struktur der bliver fremtiden,” udtalte han i Kommunalbladet nr. 7 den 22. april.

I samme blad nr. 9 fra 21. maj lader han læserne vide, at statsministerens vision med kommunalreformen er at bortrationalisere 25.000 stillinger pr. år i en lang årrække. Det rokker tilsyneladende ikke ved hans faste overbevisning om, at “der bliver plads til alle HK’ere, der vil det”.

Der kunne spindes lange ender over, hvilke bevæggrunde karrieremageren Kim Simonsen har for sine holdninger, men det vil vi undlade denne gang. Vi vil blot konstatere, at formanden for HK/Kommunal Kim Simonsen har en holdning og politik, der er direkte vendt mod de medlemmer, han burde repræsentere, og hvis interesser han burde varetage.

For det store flertal af de kommunalt ansatte bakker absolut ikke op om intensionerne bag kommunalreformen. Tværtimod er de meget foruroligede over den usikre fremtid, der er stillet dem i udsigt. Lodret imod Kim Simonsens og HK/Kommunals kongres´ anbefalinger ønsker det kommunale personale overalt i landet tryghedsgarantier og sikkerhed i jobbet. Man kunne tro, at Kim Simonsen sad og varetog interesserne for kapitalisternes, regeringens og privatiseringspolitikernes interesser.

Se også:
Kommunalbladets råd til medlemmerne: FLYT DIG
KP 12, 2004

Velfærdskommissionen bekender kulør
KP 12, 2004

Sort reformiver
KP10, 2004

Foghs kriseprogram: Krig og social krigsførelse
KP 6, 2003

Netavisen 2. juni 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne