Billeder fra 1. maj i Fælledsparken – mod Bush, Fogh og EU

Fuld tryk på catbird – et musikalsk højdepunkt

Ebbe Klausen, APK-København

For fred, for international solidaritet, for socialisme!
Læs talen her

Den palæstinensiske Union i Danmark:
USA og Israel må tvinges ud!

Apartheidmuren skal væk …

Det palæstinensiske flag erstatte Frimurerlogens malterserkors –
de middelalderlige korstogs banner

Ungdommen satte sit præg på Fællesparken – og på talerstolen med repræsentanter for Folkebevægelsens Ungdom, faglige unge, DKU m.fl.

Læs tømrerlærling Silas Ørtings tale her
Fagbevægelsen må genskabes som den kamp-bevægelse den blev født som

FredsVagten i Fællesparken – Den 14. juli har den stået 1000 dage foran Christiansborg.
Bo Richardt sang protestsange fra scenen

Maleraktivisten og DKU’eren Lars Grenaa og Carsten Kofoed, talsmand for Komiteen for et Frit Irak, var blandt talerne

Læs Carsten Kofoeds tale her
Det irakiske folks eneste håb ligger i befrielsen af Irak

De mindste var også med til 1. maj …

Billie Koppel – catbird – på scenen

Kasper Lyster taler for DKU

Se talen her
Længe har kapitalismen hærget verden

Flere tusinde besøgte arrangementet
Dorte Grenaa (tv) – APKs formand – var der også

Se også
Strøtanker fra Fælledparken 1. maj
Kommunistisk Politik 10, 2004

Kommunistisk Politik:
1. maj-særnummer

(pdf)

– End –


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne