1. maj mod Bush, Fogh og EU

Arbejderklassens internationale kampdag 2004

Fælles kamp mod kapitalen!

Der er tre temaer, som sætter deres præg på 1. maj-arrangementerne overalt i landet i år.
Det er krigen i Irak og den danske deltagelse i en ulovlig aggressionkrig.
Det er udvidelsen af EU og den kommende Unionsforfatning.
Og det er den skærpede klassekamp i Danmark selv, med arbejdsløshed, minusoverenskomster og reaktionære regeringsdiktater, som har ramt det store flertal af danskere negativt.

Talrige 1. maj-arrangementer landet over vil forholde sig til disse spørgsmål. Mange afholdes i socialdemokratisk regi i en klasseforsonende ånd. Andre er præget af klassekampen, af en mere militant ånd. De vil afspejle modstanden mod USA’s ulovlige aggression i Irak og den danske krigsdeltagelse og den stærke modstand mod den kommende EU-forfatning.

Arbejderpartiet Kommunisterne gennemfører 1. maj-markeringerne under overskriften ‘Fælles kamp mod kapitalen! 1. maj mod Bush, Fogh og EU’.

– Vi skal have Foghs krigsforbryderregering væk, siger Flemming Jensen, APK København, som taler i Fælledparken bag Frimurerlogen ved DKUs og APKs arrangement fra kl. 13.30-17.

– Men socialdemokraterne og fagtoppen har dukket hovedet og søgt at dæmpe arbejdernes og det store flertals modstand mod Foghs reaktionære politik. De prøver at lade som om, at et regeringsskifte vil ændre den skæve retning, Danmark går. Men det vil det ikke. Fogh skal væk – men ikke for at erstattes af et andet fjog, der hedder Lykketoft, og som også vil have danske tropper i Irak og Afghanistan og en stærk EU-supermagt.

Han tilføjer:
– Kun arbejderne og de unge kan ændre på situationen – gennem deres kamp og protest. Der skal en helt anden politik til: mod imperialisme og krig, mod nyliberalisme og sociale nedskæringer.

1.maj vil i år blive præget af to store folkelige bevægelser: krigsmodstanden og EU-modstanden.

Den store antikrigskoalition Nej til krig iværksætter 1. maj sin kampagne for at få de danske tropper ud af Irak NU.

Fra nogle af demonstrationerne vil der blive udtrykt en klar støtte til den irakiske modstandskamp. F.eks. taler repræsentanter for Komiteen for et Frit Irak taler både i Munkemose og i Fælledparken.
Som Carsten Kofoed, talsmand for Komiteen, der taler ved Frimurerlogen i Fælledparken, udtrykte det ved hastedemonstrationen ved udenrigsministeriet mod Colin Powells besøg:
– Set med internationale briller har irakerne med deres kamp sat en bremse i den amerikansk ledede ”krig mod terror”, der er intet andet end USA’s terror mod folkene overalt i verden. 60 lande er som bekendt på Bush’s sorte liste over potentielle angrebsmål.Modstanden i Irak har derfor konkret forhindret, at USA har kunnet angribe andre lande som for eksempel Syrien og Iran.

Folkebevægelsen mod EU taler ved omkring 40 arrangementer rundt om i landet mod unionsforfatningen og om konsekvenserne ved udvidelsen af EU med 10 nye lande fra den 1. maj.

Ditte Staun, spidskandidat for Folkebevægelsen mod EU ved det kommende EU-parlamentsvalg, taler ved Rød 1. maj i Munkemose, Odense.
– EU’s udvidelse er alt andet end “forening af Europa”. Grænserne flyttes bare. Fort Europa breder sig til skade for dem, der er udenfor, siger hun.

APKs formand Dorte Grenaa siger i en samtale med Kommunistisk Politik:
– Alle ved, at det kunne være anderledes. At kloden er rig nok til alle sine beboere. Og alligevel er den et mareridt af krig, terror og elendighed for de fleste af dem.
Det giver en mægtig frustration, en mægtig undertrykt vrede. Og ikke bare hos de unge. Vi får krig i stedet for velfærd. Vi får terror i stedet for sociale fremskridt. Lig i stedet for liv.

– Det er et globalt opgør, som intet land, og ingen person, kan holde sig uden for eller ude af. Det griber ind i alles liv. Derfor må alle også vælge: Hvem er man med? Hvis side er man på?
APKs budskab denne 1. maj er meget simpelt: Det er imperialismen, der skal slås ned. Og det store flertal af os danskere skal være med …

Se
Dorte Grenaa:
‘Alle må vælge: Hvem er man med? Hvis side er man på?’

Se også
Fælles kamp mod de europæiske monopolers forfatning

Netavisen 1. maj 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne