Norge trækker soldaterne hjem fra Irak -Fogh og Møller vil øge Danmarks militære engagement

Trods stærkt amerikansk pres har Norge besluttet at trække sine 180 soldater ud af Irak fra den 1. juli.
Den amerikanske frygt for opløsning af krigskoalitionen efter den spanske tilbagetrækning fik Colin Powell til i weekenden at stille sig op på norsk fjernsyn med en direkte opfordring til nordmændene om at blive i Irak.

Powell har bedre held med Danmark. Efter Foghs lynbesøg i USA fulgte udenrigsminister Per Stig Møllers samtaler med Colin Powell, der blev bommet kraftigt op i den internationale presse: USA konsulterer sine allierede!

Det var også tænkt som et signal om, at krigsminister Jensbys fald som et dansk offer for Irakkrigen var uden betydning for den danske regerings fortsatte krigskurs.

Per Stig Møller gentog de amerikanske fraser om krigen og besættelsen: De danske tropper er i Irak for at ‘sikre irakerne et liv i frihed’.

Nøjagtig hvilken rolle de danske tropper skal have i den næste tid i Irak er ikke afsløret, men sikkert er det, at det danske militære engagement ikke bliver formindsket, men udvidet. USA ønsker at de britiske tropper skal i ilden, efter den spanske tilbagetrækning. De skal aflaste amerikanerne i nogle områder med voldsommere kampe – som i Kerbala og Najaf og i selve Bagdad.

Det britiske militære ansvarsområde er forholdsvis roligt. Derefter skulle de danske kampstyrker på små 600 mand overtage en større del af det nuværende britiske område.

Utilsløret lakajtjeneste

Hårdt presset af den irakiske folkeopstand, den internationale opinion mod den amerikanske besættelse og det almindelige kaos i Irak søger den amerikanske regering nu en ny FN-resolution, som inden udnævnelsen af en irakisk regering (som udpeges af USA og FN) skal give den et skær af legitimitet og øge mulighederne for at opsupplere den vaklende krigskoalition med nye ‘villige’ lande, som kræver et FN-mandat for at sende soldater i døden for olie og amerikansk magt.

Den danske regering har hele tiden ønsket et ‘FN-mandat’ og Per Stig Møller kunne i Washington fremstå som en partner for Powell også i denne henseende.

I realiteten er der tale om utilsløret lakajtjeneste, endnu engang. Per Stig Møller sagde det, som USA gerne ville have, og som det havde bestilt.

Suverænitetsoverdragelsen – et fupnummer

Samme Colin Powell har gjort det indlysende klart, at den 30. juni ikke betyder ‘overdragelse af magten til irakerne’.

Den ny ‘irakiske regering’, som skal indsættes af USA med FNs hjælp, skal afløse det fuldstændigt kompromitterede regeringsråd, som ikke har den fjerneste legitimitet eller autoritet i Irak. Som Powell selv siger bliver der tale om ‘begrænset suverænitet’.

Denne regering får ingen kontrol over de nye væbnede irakiske styrker, som er hyret af krigskoalitionen. Den får ingen indflydelse på de amerikanske eller allierede tropper, som vil blive i Irak med samme eller større antal. Det er stadig de amerikanske generaler, som styrer tingene.

Den egentlige politiske magt vil samtidig fortsat ligge hos den amerikanske administrator. Pr. 30. juni afløses Paul Bremer af den hidtidige amerikanske FN-ambassadør John Negroponte, notorisk forbryder mod menneskerettighederne, og kommende statholder i rollen som amerikansk ambassadør i Irak.
Den ‘irakiske regering’ er simpelthen en amerikansk lydregering.

FN som figenblad

USA arbejder i øjeblikket med at sælge en resolution til FNs sikkerhedsråd, som man ønsker vedtaget inden den 30. juni. Dens væsentlige indhold er at FN skal blåstemple hele dette amerikanske projekt og skjule den amerikanske ulovlige besættelse og udplyndring af Irak under FNs flag.
Per Stig Møllers lakajtjeneste er med til at bane vejen for dette misbrug af verdensorganisationen.

Verdenstribunalet om Irak er en serie høringer om Irak-krigens forskellige aspekter i det gamle Russel-Tribunals ånd, som organiseres af den internationale antikrigsbevægelse. De finder sted løbende i en række lande frem til 2005.

Den første høring fandt sted i Bruxelles den 14-17. april med det amerikanske Project for the New Century (PNAC) som hovedtema.

I sin konklusion gives en rammende beskrivelse af spørgsmålet om FN og planen om internationalisering af Irak-krigen. Det hedder her:

“Som følge af den voksende modstand, som besættelsesmagterne møder i Irak og andre uforudsete vanskeligheder, har de Forenede Stater og Storbritannien formuleret kyniske forslag om FN’s engagement i Irak og dermed tilsidesat den irakiske befolknings suveræne ret til at afgøre sin egen fremtid. FN bør undgå meddelagtighed – for slet ikke at tale om enhver form for legitimering – af den illegale invasion og besættelse af Irak. Enhver sådan aktion vil yderligere diskreditere denne verdensorganisation. FN bør genoprette sin legitimitet ved at sikre den fuldstændige tilbagetrækning af alle besættelsesstyrker og ved at hjælpe den irakiske befolkning med at genvinde sin fulde suverænitet.”

Og det tilføjes:
“Ethvert engagement fra EU’s side eller fra NATO i henseende til at hjælpe besættelsesmagterne bør afvises.”

(Se hele udtalelsen fra BRussells-tribunalet her)

Hvis det lykkes for USA – med lydig dansk assistance – at få vedtaget en sådan sikkerheds-rådsresolution vil det betyde endnu et hårdt slag mod FNs egen legitimitet. Og det vil ikke ændre på den kendsgerning, at den irakiske modstandskamp vil fortsætte, uanset hvilket regi en besættelse foregår i.

Der kan kun være tale om at bringe FN på banen efter en fuldstændig amerikansk tilbagetrækning fra Irak. Først når krigskoalitionen har forladt Irak og en legitim irakisk regering anmoder FN om det, vil FN være i overensstemmelse med sit charter og sin opgave som sikrer af fred.

Kampagne for at få de danske tropper hjem nu

Den store paraplyorganisation for den danske krigsmodstand Nej til krig – som arrangerede de massive demonstrationer op til Irak-krigens start sidste år – har netop på en landskonference besluttet at iværksætte en kampagne for at Danmark skal følge Spaniens og Norges eksempel og trække sine tropper ud af Irak – nu.

Dette vil blive et vigtigt tema på årets 1. maj-demonstrationer, og der planlægges en stordemonstration i slutningen af maj – sammen med en lang række andre initiativer op til ‘magtoverdragelsen’ den 30. juni, som organiseres af forskellige fredsgrupper.

Nej til krig opfordrer direkte Socialdemokratiet og De radikale til ikke at støtte en forlængelse af de danske troppers tilstedeværelse i Irak – for derved at øge presset på Foghs amerikanske lakajregering.

Netavisen 27. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne