Hvad er Europæisk Venstre-Parti?

Artikel 191 i Nice-traktaten lyder således:
“Politiske partier på europæisk plan er vigtige som integrationsfaktor inden for unionen. De bidrager til en europæisk bevidstgørelse og til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje.”

En EU-vedtagelse i november 2003, der konkretiserer denne hensigtserklæring, har sat gang i dannelsen af partier på EU-plan. Den indebærer nemlig, at kun ‘europæiske’ partier kan få EU-partistøtte i større omfang.
“Forordning om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan” er en detaljeret plan for oprustning af EU-støttende partier.

Partistøtten skal gavne konservative, socialdemokrater, liberale o.a. reaktionære, som danner EU-parlamentets store grupper. Hvor imod mindre organisationer (eksempelvis Folkebevægelsen mod EU), som kun er valgt i enkelte lande, og som holder sig til et nationalt grundlag, skal køres ud på et blindspor.

Ole Krarup, MEP for Folkebevægelsen mod EU, forklarer det således:

“Partier og bevægelser, der ikke definerer sig “europæisk”, idet de holder sig til programmer, der defineres af den nationale, regionale lokale dagsorden, er udelukket fra tilskud. Disse partier er på forhånd afskåret fra at opfylde den basale tilskudsbetingelse, nemlig partirepræsentation i mindst 7 af EUs medlemslande.

Og det værste: Systemet bygger politisk censur: Partier og bevægelser, der stiller sig kritisk til (dele af) EUs politiske grundlag, herunder de såkaldte 4 friheder – f.eks. kapitalens ubegrænsede bevægelighed eller Schengen-systemet – er forhåndsafskåret fra tilskud, eftersom partierne skal “overholde de principper, som Den Europæiske Union bygger på” for at opnå anerkendelse.”

Krarup konstaterer, at ‘det er svært at overvurdere de politiske effekter af denne nyskabelse’.

Ordningen er blevet mødt med modstand af unionsmodstandere overalt. Men den har også sat gang i unions-partiprojekterne. Også blandt ‘venstrekræfterne.

Den 11. januar 2004 underskrev repræsentanter fra 11 venstreorienterede partier et opråb for dannelse af et fælles parti for den europæiske venstrefløj – Europæisk Venstre-Parti (European Left Party. ELP). Det drejer sig om Det estiske socialdemokratiske arbejderparti, desuden erklæret kommunistiske partier fra Frankrig, Østrig, Slovakiet, Böhmen og Mähren, det græske Synaspismos, det italienske Rifondazione, Venstrefløjen/Die Linke fra Luxemburg, Det Forenede Venstre/IU fra Spanien, det tyske PDS og det tjekkiske PDS.

Nogle dage efter dette møde trak såvel det tjekkiske som det slovakiske kommunistparti af forskellige grunde deres underskrift fra opråbet tilbage. Indtil nu er der tale om i alt 9 deltagere. Oprindeligt var 29 inviteret.

På det næste fælles møde, den 8. maj 2004 i Rom, skal EVP-initiativet resultere i den endelige dannelse af Det europæiske Venstreparti.

Der er altså tale om en gruppedannelse af en række ‘reformerede kommunistpartier’ (Gorbatjov-partier). Det danske DKP (medlem af Enhedslisten) har forbindelser med en række af disse partier.

Derimod har de gamle pro-sovjetiske partier (Bresjnev-partierne) som det græske KKE og det portugisiske PCP afvist at deltage i EVP/ELP. I Danmark har KPiD forbindelse med denne gruppe partier. Meget tyder på, at det er denne internationale gruppering fællespartiet KPiD-DKP-ml, som er under forberedelse, vil tilslutte sig.

De europæiske marxistisk-leninistiske partier som APK (deltagere i Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer IKMLPO) samt maoistiske partier, eller andre partier med udspring i 60ernes kamp mod den moderne revisionisme og Sovjetunionens kontrarevolutionære politik fra SUKPs 20. kongres og frem, afviser også dette eu-parti-projekt, som indtager en ‘kritisk’ støttende holdning til Den Europæiske Union.

På EU-plan findes indtil videre ikke andre unionspartier af venstrekræfter. Men siden 2000 eksisterer samarbejdsforumet EACL – European Anti-Capitalist Left – hvoraf nogle er omgrupperede organismer a la Enhedslisten – samt NELF – New European Left Forum – af SF-agtige organisationer. Enhedslisten deltager i begge disse forummer.

EVP/ELP-projektet kritiseres ikke mindst for, at EVP ved at gøre sig afhængig af de omkring 8,2 millioner Euro i EU-støtte vil forpligte sig til at arbejde loyalt for EU-projektet/indenfor EUs målsætninger, som partistøtteparagraffen forlanger.

Nogle EVP/ELP-repræsentanter er mindre kritiske tilhængere af EU-projektet end andre. Blandt de EU-begejstrede er det tyske PDS’s EU-parlamentariker Sylvia-Yvonne Kaufmann. Efter hendes mening er EU “…et civilsamfundmæssigt integrationsprojekt med store erfaringer, hvis politiske og kulturelle værdier kan bruges i forbindelse med en global politisk praksis.”

Denne artikel er bl.a. baseret på oplysninger fra Modkrafts debatforum

Se også
EU’s demokratityveri
Af Ole Krarup, MEP, FB
Om Folkebevægelsens stilling til EU-partistøtte

New European Left party launched
People’s Weekly World 24.01.2004

Netavisen 19. april 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne