Århus under pres

Spareiveren og de deraf følgende nedskæringer i amt og kommune har store negative konsekvenser for den brede befolkning. Sygehusområdet er blot et eksempel.

Fra demonstration mod det seneste budgetforlig Århus

I Århus amt har man i de seneste 15 år skåret kraftigt ned på servicen for de syge. Lukningen af Skanderborg sygehus i 1988 var kun begyndelsen på en række lukninger og nedskæringer på sygehusområdet.
De fakto-lukningen af sygehusene i Grenå, Odder, Hammel og senest afviklingen af et af de store sygehuse, Århus amtssygehus, har ført til massive problemer for de syge og patienterne.

Sidste års besparelser på Århus amts sygehuse på 1,4 seng pr. sygehusafdeling har ikke forbedret sagen. Nedlægning og omlægning af skadestuer er også til stor gene og frustration for de syge.

Før kunne borgerne blot møde op på amtets skadestuer, men siden sommeren 2003 skal man nu gennem en telefonsluse som i TDC og forklare sin sag for en telefonholder, som på denne baggrund vurderer, om den akutte skade nu også er alvorlig nok til, at patienten kan få adgang til skadestuen, eller om denne skal afvises. Patienten må så dulme smerterne ved at tænke på alle de rare penge, amtet herved har sparet.

Situationen på de resterende sygehuse har nu ført til, at patienterne mange steder ligger på gangene, på lagre og i opholdsrum. Ikke nok med det. Patienterne bliver i stadig stigende grad sendt hjem, før behandlingen er tilendebragt og patienten stabiliseret. Det betyder til gengæld, at behandlingen fortsætter gennem egen læge, med hjemmesygeplejersker og gentagne sygehusindlæggelser.

Se også
Århus: Pengene er gået til prestigeprojekter

Netavisen 25. februar 2004


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne