Nu må farcen høre op: Det danske krigsgrundlag må undersøges

Udenrigsminister Per Stig Møller har hilst en amerikansk undersøgelse af grundlaget for at indlede aggressionskrigen mod Irak velkommen, efter at den CIA-indsatte våbeninspektør David Kay har opgivet at finde masseødelæggelsesvåben i Irak – men han afviser en undersøgelse af grundlaget for den danske krigsdeltagelse.

– At foranstalte en tilsvarende undersøgelse af danske efterretningstjenester er ikke relevant. Den danske beslutning blev jo baseret på åbne kilder – det har regeringen fremhævet i hele forløbet, siger Per Stig Møller til Politiken.

– Nu må farcen høre op: Det danske krigsgrundlag må undersøges reelt, siger Klaus Riis, Arbejderpartiet Kommunisterne.

For en uge siden løftede David Kay langt om længe sløret for det faktum, at Irak ikke besad nogen af de bakteriologiske, kemiske, atomare eller andre masseødelæggelsesvåben, som en hel verden i månedsvis blev skræmt med for at legitime en ulovlig aggressionskrig mod Irak, som havde været besluttet lige siden Bush blev præsident. De var destrueret længe før krigen.

Selv efter Kays konstateringer i sidste uge, kunne både den danske stats- og udenrigsminister gentage, hvad de har sagt gennem et helt år: Disse våben skal nok blive fundet. Det er bare et spørgsmål om tid.

Tiden løb imidlertid hurtigt ud. Den amerikanske præsident har under enormt pres måttet bøje sig for kravet om en undersøgelse af de informationer, som brugtes som krigsbegrundelse. Han vil nedsætte en angiveligt uafhængig undersøgelseskommission (som han selv udpeger), der vil aflevere en rapport efter det kommende præsidentvalg. Ikke mindst den voksende modstand mod Irak-krigen har gjort præsidentsædet usikkert for Bush, som trues af demokratiske udfordrere, der borer i spørgsmålet. Med undersøgelsen håber han at kunne demontere sprængfarlige spørgsmål i valgkampen.

Det varede ikke mange timer, før hans nære partner i Downing Street Tony Blair fulgte trop og meddelte, at sådan en undersøgelse også ville blive gennemført i UK, som op til krigen var storleverandør i forfalskede rapporter om irakiske masseødelæggelsesvåben.

Det har efterladt Anders Fogh og Per Stig Møller i en sårbar situation. Det danske folketing har besluttet den 24. marts at gennemføre en høring om Irak-krigen, hvor man ikke må berøre beslutningsgrundlaget for den, og hvor der ikke kan stilles kritiske spørgsmål til regeringen. De to journalister, der skal være udspørgere, Politikens redaktør Thøger Seidenfaden og Kristeligt Dagblads ditto Michael Ehrenreich, var begge stærke tilhængere af aggressionen mod Irak.

Høringen er med andre ord en farce, som blev til, da Socialdemokratiet og De Radikales Niels Helveg Petersen besluttede at komme regeringen til undsætning og undgå en egentlig kritisk undersøgelse af grundlaget for dansk krigsdeltagelse. SF og Enhedslisten var de eneste, der nægtede at deltage i farcen.

Det er bemærkelsesværdigt, at Niels Helveg Petersen og socialdemokraternes Jeppe Kofoed efter den amerikanske kovending nu også forlanger den regulære undersøgelse, de selv har forhindret i at blive til noget indtil videre.

– Regeringen er helt ude i hampen, når den afviser en undersøgelse med den begrundelse, at det danske beslutningsgrundlag adskilte sig fra det amerikansk/britiske, siger Klaus Riis.
Masseødelæggelsesvåbnene var en hovedbegrundelse, hvordan Fogh og Møller så end prøver at fordreje tingene. Og selvfølgelig har regeringen haft informationer både fra udenlandske og danske efterretningstjenester som FET, siger Klaus Riis, der fortsætter:
.
– Når de nu forsøger at sige, at Danmark gik i krig, fordi Saddam Hussein ikke samarbejdede med FN, bliver det fuldstændig absurd. For det første anmodede FNs våbeninspektører som Hans Blix om mere tid til inspektionerne. For det andet konkluderede FNs sikkerhedsråd aldrig, at Irak havde overtrådt den seneste Sikkerhedsresolution. Det var faktisk USA og Danmark, som handlede i modsætning til FN.
Og hvis det endelig skulle være en krigsbegrundelse, hvad så med en krig mod Israel, der i årtier har overtrådt den ene FN-resolution efter den anden? tilføjer Klaus Riis.

Arbejderpartiet Kommunisterne forlanger, at der gennemføres en regulær og uafhængig undersøgelse, hvor ‘hver en sten bliver vendt’ og hvor hvert et relevant spørgsmål kan blive rejst.

– Aggressionskrig er ifølge folkeretten den største forbrydelse mod menneskeheden, og krigen mod Irak falder ind under denne definition, siger Klaus Riis.
– En undersøgelse vil være det første skridt til at klarlægge det virkelige beslutningsforløb om hvordan Danmark blev trukket ind i en krig, flertallet var imod. Befolkningen har krav på sandfærdige svar efter års løgne.

Se også:

Dorte Grenaa: Løgner med manér
Stop Terrorkrigen 28.01.2004

Så er det officielt:
Ingen masseødelæggelsesvåben, ingen forbudte våben i Irak

Netavisen 24.01.2004

Sandhedens stunder
Netavisen 17. marts 2003

Netavisen 3. februar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne