Mysteriet om de kommunale lægekonsulenter

Enhedslistens socialpolitiske ordfører, Line Barfod, kalder nu socialministeren i samråd. Det sker på baggrund af de efterhånden mange eksempler på, at kommunernes lægekonsulenter i sociale sager udøver beføjelser, de slet ikke har. Senest er det de mange sager med Jens Bang, lægekonsulent i København, Glostrup og Albertslund, der maner til eftertanke.

Line Barfod siger:

– Det bliver mere og mere klart, at de kommunale lægekonsulenter tit udøver indflydelse, som de ikke er berettiget til. Det går hårdt ud over almindelige menneskers retssikkerhed. Ikke mindst de mennesker, som i forvejen står i en svær situation risikerer at miste sociale rettigheder, i alvorlige tilfælde hele deres indkomst, alene på grund af en lægekonsulents vurdering.

– Nu må vi have fakta på bordet. Vi skal sikre os, at såvel socialministeriet som kommunerne holder snor i lægekonsulenterne og forsvarer borgernes retssikkerhed.

– Kommunerne har også et stort ansvar for, at det står så skidt til med retssikkerheden for de socialt svageste. Derfor vil Enhedslisten også forfølge sagerne ude i de enkelte kommuner.

– I den forbindelse mener jeg, det er værd at undersøge, om vi ikke helt kan undvære lægekonsulenterne. Det virker noget bureaukratisk, at vi skal have en samling højt lønnede læger, hvis opgave det er at oversætte andre lægers erklæringer til forståeligt dansk.

– Jeg har i dag kaldt socialministeren i samråd, for at få en redegørelse om, hvordan vi får sat en stopper for lægekonsulenternes og kommunernes lemfældige vurderinger af folks arbejdsevne.

Samrådsspørgsmål til socialministeren

1.Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage for at sikre, at retningslinierne om lægekonsulenters og lægers rolle i sociale sager overholdes i de enkelte kommuner, samt hvordan det sikres, at ansøgere til førtidspension, revalidering osv. inddrages aktivt i ressourcevurderingen i deres egen sag.

2.Ministeren bedes redegøre for, hvad de kommunale lægekonsulenters præcise rolle er i sociale sager, og om man kunne forestille sig alternative modeller for, hvordan helbredsmæssige oplysninger om ansøgerere til førtidspension mv. kan klarlægges til brug for en samlet vurdering af vedkommendes arbejdsevne.

3.Ministeren bedes redegøre for, om den samfundsmæssige udvikling i form af stadigt øgede krav til uddannelse, effektivitet mv. indgår i de sociale myndigheders vurdering af ansøgere til førtidspension mv.´s arbejdsevne.

Se også:
Magtmisbrug: Lægekonsulent Jens Bang’s rolle undersøges
Netavisen 18.12.2003
Kontanthjælp og førtidspension i dagens Danmark
Kommunistisk Politik 25, 2003

Netavisen 3. januar 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne