DGS om regeringens karakterkommission

Pressemeddelelse
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)

I dag 27.12 skriver Berlingske Tidende, at regeringen vil nedsætte en kommission der skal vurdere 13-tals karakterskalaens fremtid. Gymnasieelevernes sammenslutning DGS er begejstrede for udsigten til en sådan debat.

– Vi er stærkt positive over for regeringens karakterkommision. DGS har kritiseret 13-talsskalaen i over 25 år for at være tilbageskuende og lægge alt for meget vægt på at sammenligne eleverne, frem for at være et redskab for den enkeltes udvikling, siger Nanna Westerby, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

DGS frygter dog at regeringens fokus overvejende vil ligge på international harmonisering, frem for en reel udvikling af evaluering og bedømmelse som pædagogisk og fagligt redskab.

– Naturligvis skal bedømmelse kunne sammenlignes over landegrænser, men hovedopgaven for dem er altså at de rent faktisk er brugbare ude i klasseværelserne. Derfor mener vi at det er afgørende at bedømmelse og evaluering tager udgangspunkt i elevens faktiske udvikling, ikke kun det endelige resultat, siger Nanna Westerby.

DGS har følgende hovedpunkter som de mener at en ny evaluerings- og bedømmelsesmetode skal tage sit udgangspunkt i:
– At arbejdsprocessen og det endelige resultat vægtes ligeligt i bedømmelsen.
– At evalueringen afspejler og udvikler elevens evner og kompetencer.
– At eleverne aktivt deltager i bedømmelsen af dem selv.

Karakterkommissionen er i følge Berlingske Tidende en del af et større oplæg som regeringen præsenterer til januar. En anden del lægger op til færre mundtlige og flere skriftlige eksamener. Primært fordi de mundtlige prøver er dyrere.

– Vi er mere skeptiske over for oplægget til revision af prøveformer. Vi vil gerne diskutere det og vi mener at pengene er givet bedre ud på undervisning end på eksamener. Men regeringen har lige skåret 20% af det skriftlige arbejde i daglidagen i deres gymnasiereform. De to ting hænger ikke sammen. Prøveformer skal afspejle undervisningen. Derfor kan man ikke lave mindre skriftligt i undervisningen og mere til eksamen, slutter en ellers positiv Nanna Westerby, formand for DGS.

DGS vil hurtigst tage kontakt til ministeren, for at få gang i en dialog og forventer at blive repræsenteret i kommissionen.

Netavisen 30. december 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne