Magtmisbrug: Lægekonsulent Jens Bang’s rolle undersøges

I mange år er der blevet stillet spørgsmålstegn ved sagsbehandlingen i førtidspension- og bistandsssager. Ikke mindst har der været sat forkus på lægekonsulent Jens Bangs rolle. Det er blevet aktualiseret af sagen omkring det palæstinensiske torturoffer Hassan Al-Shami, som fik bægeret til at flyde over og udløste en kraftig protest fra beboerne i Mjølnerparken i København.

Torsdag den 18. december mødte et ‘kvalitetskorps’ fra Københavns kommune op på lokalcenter Nørrebro. Nu skal der tages stikprøver af sagsbehandlingen. Alle sager Jens Bang har været involveret i de sidste 15-20 år skal undersøges.

At Jens Bangs rolle er klart i modstrid med socialministeriets retningslinier og ligner magtmisbrug, understreges bl.a. af dette pluk fra et sagsforløb:
– Fra programmet Ret og pligt, marts 2003: En snart 60-årig mand har været på kontanthjælp i snart 10 år. Han lider af depression og angst. Talrige pensionsansøgninger er afvist. I stedet er han sat i den ene ydmygende aktivering efter den anden.

Jens Bang: Hans embedsførelse undersøges nu

– Hanne Reintoft skriver bl.a. flg. den 8. april til klienten:
Jeg har nu læst dine triste sagsakter. Tilsyneladende standses pensionsansøgningen konsekvent af lægekonsulent Jens Bang, der tilsyneladende har låst sig fast i, at du ikke skal have pension.
Spørgsmålet er så, hvordan sagen ville se ud, hvis der skal laves arbejdsevneundersøgelse og ressourceprofil efter de nye regler. Her vægtes helbredet ikke så højt, men snarere arbejdsevnen, der skal belyses ud fra de ressourcer, man kan finde frem til via et – efter min mening – vidtløftigt og grænseoverskridende spørgeprogram (udarbejdet af Jens Bang, KP-Net).

Den 8.7.03 udtaler Jens Bang:
– Der er varigt skånebehov over for tungere fysisk belastende arbejde, hvorimod klienten nok skulle kunne klare et overvejende stillesiddende, ikke alt for fysisk betonet job.
Mon ikke hovedproblemet i denne sag drejer sig om, at klienten ikke har haft lønnet beskæftigelse siden 1992? Det må herefter bero på en socialfaglig vurdering, hvorvidt der skal rejses sag om FØP.

Se mere her: http://www.depweb.dk/mine_sagsakter/min_sag_pc03_billeddokument.html

Dette er blot endnu ét af utallige eksempler, men først efter der i forrige uge i Mjølnerparken blev indsamlet protest-underskrifter fra 220 ud af 525 beboelser, er sagen imidlertid kommet på den politiske dagsorden. Medvirkende årsag har desuden været socialministeriets kritik af samme lægekonsulents virke i over 100 sager i Glostrup kommune.

Både DF, R, Venstre og Enhedslisten støtter nu kravet om en undersøgelse af lægekonsulent Jens Bang. Carl Christian Ebbesen (DF), medlem af famile- og arbejdsmarkedsudvalget i københavn siger nu til Jyllandsposten: “Det er fuldstændig uholdbart, at klientens egen eller en uvildig læge reelt ikke har noget at skulle have sagt en en sådan sag”, om palæstinenseren Hassan Al-Shami’s sag.(Se Ulandet Danmark.)

Den 11. december sagde han til Jyllandsposten:
– Det kan det godt være, at man har gået hjemme i 15 år og synes, at det har været fint, men der er ingen slinger i valsen. Siger man nej til aktivering, mister man sin kontanthjælp. “Det må være udtryk for en kulturkløft, at folk ikke forstår, at de ikke passivt kan modtage kontant-hjælp”.
Nu er det åbenbart gået op for Dansk Folkeparti, at der er stemmer at hente, ved skifte holdning.

Den 13. december skrev Jyllandsposten København i sin leder:
“Umiddelbart virker klagebrevet fra beboerne i Mjølnerparken lettere grotesk. For nogles vedkommende har de i op til 15 år modtaget penge fra det offentlige uden at arbejde for dem. Omvendt må man nok indrømme, at beboerne har en pointe i det danske samfunds massive efterladenskab og eftergivenhed over for en gruppe som denne. Systemet har ganske enkelt opdraget dem og tusinder af andre danskere til, at det var lettere for alle parter, hvis de bare modtog deres kontanthjælp uden at stille hverken spørgsmål eller krav om arbejde.
Derfor er det på høje tid, der gøres op med den form for passivering af arbejdsduelige danskere.”

Nu støtter Jyllandsposten København, at Jens Bangs rolle i pensionssagerne undersøges, det er dog ikke faldet JP ind at komme med en undskyldning til beboerne i Mjølnerparken, for de grove beskyldninger fra sidste uge, for hvem er det mon, der har modtaget kontanthjælp i 15 år??
Det skulle vel aldrig være personer, der egentlig burde være tilkendt førtidspension for længe siden?

Se også:
Kontanthjælp og førtidspension i dagens Danmark

Netavisen 18. december 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne