‘Det er en kold tid som vi lever i’

Tale af Anne Christensen, Faglig sekretær i PLS, Pædagogstuderendes LandsSammenslutning ved elevernes aktionsdag i Odense den 11. december 2003

Det er en kold tid som vi lever i – sådan lyder teksten i en af Kim Larsens sange – og man må sige at manden har ret.

Bogstavelig talt er det jo ikke de høje varmegrader der præger dagen i dag, men vi er ikke stimlet sammen her i dag for bedre at kunne holde varmen, men for at markere vores utilfredshed med den finanslov der snart bliver endelig godkendt.

Og der er nok at være utilfredse med – for det er i sandheden en kold tid vi lever i, og der er ikke udsigt til at vamen vil strømme ind over det ganske land i det kommende år.

Fra elevdemo’en i Odense

Ungdommens finanslov kaldte statsministeren sidste års finanslov – det må vi betragte som en sandhed med modifikationer.
Igen i år oplever vi, at der vedtages en finanslov der klart og tydeligt viser at ord er en ting – og handling noget helt andet.

Uddannelse er Danmarks fremtid og uddannelse skal være for alle – det er nogle af de fine paroler vi hører for regeringen. Vi kan ikke være uenige.
Men når der skal sættes handling bag ordene viser billedet sig at være et andet.

Det er ord som frit valg, decentralisering, fleksibilitet og faglighed, der er styrende for regeringens uddannelsespolitik – og det lyder jo flot.
Men ser vi ind bag ordene, så bliver resultatet at uddannelse er for alle der har RÅD –
Har du penge kan du få – har du ingen, så må du gå. Eller sagt på en anden måde INGEN ARME – INGEN KAGER.

Taksametersystemet som er hele grundlaget for uddannelsesinstitutionernes økonomi, og dermed også tildels vores sikkerhed for kvalitet og indhold i uddannelsen bliver beskåret – IGEN i år.
300 kr. beskærer man taksametertilskuddet pr studerende på pædagoguddannelsen og billedet er det sammen på mange andre uddannelser.

300 kr. – nå ja det lyder ikke ikke af meget, men dertil skal lægges, at tilskuddet gennem de sidste 10 år ikke har fulgt inflationen. Resultatet er ikke til at tage fejl af – ca. 9.000 kr. mindre pr. år pr. studerende til at lave god uddannelse for i forhold til for 10 år siden.

Vi mærker i vores dagligdag hvad det betyder :
– Mere brugerbetaling
– Dårligere undervisningsmiljø
– Flere elever og studerende i klasserne
– Mindre undervisning
-Og minde vejledning

Og så siger de at uddannelse er Danmarks fremtid – det hænger ikke sammen!!

I Urban i slutningen af november måned læste jeg en overskrift hvor der stod
“SF bremser for højere SU for enlige forsørgere”

Ja – men hvorfor gjorde de nu det.

Fordi de ikke vil være med til at finde pengene til ekstra SU til enlige forsørgere indenfor den allerede eksisterende SU-ramme. Altså tage pengene fra andre studerende.

Nej – de ønsker flere penge tilført SU systemet. Et tiltag vi som studerende kun kan bakke op om.

Det er på tide at regeringen stopper deres omvendte “Robin Hood” politik – med at tage fra de fattige for at give til andre fattige.

Det er et spørgsmål om vilje – en vilje der åbenbart ikke er tilstede.

Det er rart at se at der kunne findes 25 mio. kr. til et tillægsstipendie til de handicappede – men yderst bekymrende at der ikke kunne findes penge til de enlige forsøgere, når man nu har set lyset i at denne gruppe af mennesker får mulighed for at kunne gennemføre en uddannelse på lige vilkår med andre studerende både til gavn for den enkelte studerende, men så sandelig også for samfundet.

Vigtigheden af nedbrydelsen af den negative sociale arv – jo vi har hørt det før, igen og igen.
Men hvordan kan tankerne så falde på en nedskæring af de såkaldte “Cafépenge” eller SU’en generelt. Vi ved jo at uddannelse er den bedste mekanisme til at bryde den negative sociale arv.
OG det er jo ikke alle der har forældre, der kan købe lejlighed, når man studerer og ej heller alle, der har forældre med bugnende køleskabe man kan ty til, når SU’en ikke række længere.

Det hænger ikke sammen.

Hvor der er vilje er der vej – hvor der ikke er helt så meget viljo sættes store vejspæringer op.

Ja. Det er i sandhed en kold tid vi lever i. Men sammen kan vi skrue på termostaten, så det kan bliver varmere i fremtiden.

Netavisen 19. december 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne