Praktik til både Mads og Murrat

Af Erhvervsskolernes Elev-Organisation

Et hold tømrerelever på Københavns Tekniske Skole fandt for nylig en seddel, der afslørede, at skolen godtager diskriminerende krav fra håndværksmestre, der tager elever i praktik. På sedlen stod om en håndværksmester: “Ønsker ikke P” – og P skulle tydeligvis stå for perker!

Skolen indrømmer, at den efterlever de krav, som håndværksmestrene stiller, men den forsvarer sig med at manglen på praktikpladser tvinger dem til at udnytte alle pladser – også der, hvor der stilles urimelige krav.

Erhvervsskolernes Elev-Organisation mener, at det er under al kritik, at skolen på denne måde tillader diskrimination fra mestrenes side. I en tid, hvor manglen på praktikpladser råber til himlen, er det naturligt, at skolerne vil strække sig langt i bestræbelserne på at finde praktikpladser. Det skal de selvfølgelig også. Men der er grænser og de er blevet klart overtrådt i dette tilfælde. Manglen på praktikpladser kan aldrig retfærdiggøre, at elever diskrimineres på grund af deres hudfarve. Det er ganske enkelt forkert. Selvfølgelig skal der stilles krav til elever i praktik – men de skal være fagligt relevante og ens for alle.

Sagen er endnu et bevis på, at manglen på praktikpladser har nået vanvittige dimensioner. Det er simpelthen katastrofalt, at den er blevet så omfattende, at håndværksmestre mener sig berettigede til at skide højt og flot på såvel lovgivning som almindelig sund fornuft.

Hvad bliver det næste? Krav om store bryster, lige næse eller sideskilning? Det finder vi måske ud af, hvis regeringen sammen med Dansk Folkeparti og de radikale gør alvor af deres planer om at afskaffe skolepraktikken, for så bliver der for alvor kamp om praktikpladserne.

I første omgang bør Københavns Tekniske Skole naturligvis afslutte ethvert samarbejde med den pågældende arbejdsplads, i hvert fald så længe de krav bliver stillet. Men overordnet set handler det om, at virksomhederne opretter tilstrækkelig mange praktikpladser. Så løser problemet sig af sig selv.

EEOs hjemmeside
http://www.eeo.dk/

Netavisen 21. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne