Kommuner overholder “skattestoppet” – befolkningen betaler gildet

De sorte nedskæringsbudgetter for 2004, som er indgået landet over, holder sig slavisk indenfor den spændetrøje, staten/regeringen har pålagt kommunerne (kaldet skattestoppet). Der er intet at komme efter, mener Anker Boye, næstformand i Kommunernes Landsforening (KL).

Måske ikke – set med ansvarlige socialdemokratiske og åbent borgerlige kommunalpolitikeres øjne. Foghregeringens krav om nye omfattende nedskæringer af den kommunale service er blevet fulgt til punkt og prikke. Odense Kommune, hvor socialdemokraten Anker Boye selv er borgmester, er ikke nogen undtagelse. Nedskæringskniven rammer næste år ikke mindst folkeskolen, børn og unge samt ældre og handicappede hårdt, men ingen områder undgår forringelser.

Prisen for, at kommunerne ifølge deres egne beregninger har holdt sig indenfor de mere end snævre rammer, som regeringen har trukket ned over kommunerne med det berygtede skattestop, betales af den brede befolkning og går hårdest ud over de svageste grupper i samfundet. Der er ingen grund til juble over, at “skattestoppet” holder på kommunalt plan, da “skattestoppet” dækker over nye brutale angreb på resterne af den sociale velfærd.

De kommunale skatter stiger samlet set med 0,01 pct., så enhver straffeaktion mod kommunerne bør være utænkelig, mener Anker Boye. Kommunerne har levet op til deres ansvar (vel at mærke ansvar over for regeringen og ikke den lokale befolkning). Om hvorvidt finansministeren Thor Pedersen på regeringens vegne stiller sig tilfreds med kommunalpolitikernes vedtagne nedskæringsbudgetter, det er så en helt anden sag.

Finansministeren har truet med indgreb overfor de formastelige kommuner, hvis ikke skatterne blev holdt i ro. Han vil nu studere beregningerne fra kommunerne nøje. Om de kommunale nedskæringer år 2004 skønnes at være tilstrækkeligt voldsomme eller om skattestoppet ifølge regeringen er blevet brudt, hvorfor kommunerne alligevel trods den udviste nedskæringsiver skal straffes. Det vides altså endnu ikke.
En straf, der naturligvis også betales af befolkningen i form af nye forringelserne af den kommunale service!

Oveni kommer, at uanset om regeringen skønner, at skattestoppet ikke totalt er overholdt, så har det virker det efter hensigten. Rundt om i landet er nedskæringskniven blevet svunget med stor ivrighed af både socialdemokratiske byrådspolitikere, af sf’erne og de åbent borgerlige samtidig med, at man har kunnet skyde skylden over på regeringen, der omvendt fralægger sig ethvert ansvar.

Netavisen 20. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne