SF ønsker at stemme ja til EU-forfatningen -Dansk Folkeparti åbner for udtræden

Den daglange åbningsdebat i Folketinget omkring statsministerens værdipumpede redegørelse om rigets tilstand torsdag blev fredag afløst af en debat om den planlagte EU-forfatning og den kommende folkeafstemning.

Det mest bemærkelsesværdige ved selve åbningsdebatten var den totale tavshed fra ‘oppositionens’ side om den danske deltagelse i den ulovlige Irak-krig. Line Barfod nævnte den ikke engang i sin ordførertale for Enhedslisten.

Til gengæld bekendtgjorde SF i EU-debatten et inderligt ønske om at stemme ja til forfatningen for ‘Europas Forende Stater’. Den tidligere VS’er Anne-Grete Holmsgaard, der nu optræder som EU-ordfører for SF, fandt, at det foreliggende udkast fra konventet rummede mange positive elementer, som vil gerne have den ‘endnu bedre’. ‘SF er ikke unionsmodstander’, meddelte hun!

SF har bevæget sig langt fra Holger og Konen sagde Nej til Unionen i 1992. Nu æder partiet både Union, Superstat og Supermagt!
Det eneste, der vil kunne bremse et rungende ja fra Holger K. og hans flok af unionsglade folketingsmedlemmer, er et oprør fra partiets bagland.

Formelt er SFs position: ‘Vi lægger os ikke fast på et ja eller nej, før vi ser den endelige forfatningstekst‘, som færdiggøres af den igangværende regeringskonference inden nytår.
I praksis er partiet i gang med at undergrave hele unionsmodstanden.

Dansk Folkeparti åbner til gengæld muligheden for dansk udtræden af EU som mulig følge af et dansk nej ved den kommende forfatningsafstemning. Den dybe uenighed på dette spørgsmål mellem regeringens krigsglade og USA-begejstrede støtteparti i alle andre forhold og Venstre og Konservative blev understreget med al tydelighed. Det er en klar revne ikke bare i regeringskoalitionen, men for hele ja-siden.

Den afspejler en reel kløft i ‘det borgerlige Danmark’ selv – presset fra den store del af befolkningen, der enten klart ønsker dansk udtræden (mindst 27 pct.) eller står afvisende over for den synlige udvikling af superstat EU, hvor Danmark forvandles til en delstat. Denne kløft krydser partigrænsenserne og blokkene, og bæres i sidste ende af klasselinjer. Det er også dette, der vil sætte det nyomvendte unionsparti SF under pres.

De traditionelle unionstilhængerpartier – Venstre, Konservative, Socialdemokratiet og De radikale – søger at lægge låg på deres mindre uoverensstemmelser og vil gøre meget for at holde sammen om et dansk ja til forfatningen. En af disse ligger omkring rgeringens plan om ændring af det såkaldte ‘retsforbehold’. De Radikale insisterer kraftigt på en afstemning om den ny traktat – med de eksisterende danske forbehold indbygget.

Netavisen 10. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne