Fynsk sygehuspersonale sendt på intensiv

Kommunalbudgetterne betyder at de ansatte skal knokle hårdere. F.eks. på de fynske sygehuse. Det offentlige er en stadig barskere arbejdskøber …

Der skal skæres 60 millioner kroner ned på budgettet for det fynske sygehusvæsen frem til 1. januar 2004. Nedskæringerne vil især ramme de sygehusansatte på Fyn, i alt 9.213 personer, der simpelthen skal presses til at yde meget mere, når de er på arbejde, og der indføres total ansættelsesstop.

De fynske sygehusansatte laver for lidt, når de er på arbejde, mener amtssundhedsdirektøren for Fyn, Niels Mortensen: “Personalet må løbe lidt stærkere, for at vi kommer i mål til den 1. januar.” Med “i mål” mener han, at det skrabede budget for de fynske sygehuse skal holdes, skønt det er overskredet med godt 60 millioner. Et beløb, der resten af året skal hentes ind via en nedskæring af udgifterne til arbejdslønninger. Færre ansatte på sygehusene skal yde det samme arbejde som i dag!

Der indføres et totalt ansættelsesstop frem til 1. april, og i samme periode bandlyses ansættelse af vikarer inden for “SygehusFyn”, samtlige fynske sygehuse undtagen Odense Universitetshospital. Det resterende personale på sygehusene? Det har bare at skrue arbejdstempoet i vejret, så det ikke går ud over aktivitetsniveauet på sygehusene, at man er langt færre om at udføre samme arbejde. Ifølge amtssundhedsdirektøren “er der et forkert forhold mellem de ressourcer, der bruges, og de resultater, der opnås”.
Sagt med andre ord: De ansatte har ydet alt, alt for lidt for deres løn, hvorfor budgetterne er skredet. Nu skal pisken svinges over nakken, så de tvinges til at knokle for deres føde. Områdedirektøren for SygehusFyn venter at spare 25 millioner kroner på budgettet på den konto. Oveni stoppes indkøb af nyt apparatur på sygehusene.

Også på Fyns største arbejdsplads, Odense Universitetshospital, hvor der er ansat 6.600 ud af de i alt 9.213 personer i det fynske det fynske sygehusvæsen, skal arbejdstempoet skrues i vejret for at spare 30 millioner kroner frem til januar måned. Hvis ikke de nye tiltag virker, udelukker man ikke direkte fyring af personale.

De nye nedskæringer har fuld opbakning i Fyns Amtsråd, hvor de borgerlige partier har flertal, men støttes af “oppositionen”. Den socialdemokratiske formand for sygehusudvalget Poul Erik Svendsen lover “behandlingssikkerhed”. Patienterne vil ikke komme til at mærke spor – og de sygehusansatte? De kan sagtens arbejde hurtigere og hårdere end i dag, uden de store problemer, hævder de amtslige embedsmænd og politikere.

Det tilbageviser de fynske sygeplejerskers kommende formand. Systemet er i forvejen overophedet. Der er på grund af arbejdspresset indgået en række aftaler om ekstraarbejde både på SygehusFyn og Odense Universitetshospital. Personalet kan ikke løbe stærkere og er i forvejen ved at være slidt ned til sokkeholderne. Flere byrder som følge af øget arbejdstempo vil resultere i dårligere arbejdsmiljø og flere sygemeldinger, frygter han.

Netavisen 10. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne