Amerikanske tilstande på vej

Langt flere sociale opgaver, der har været anset for at være en offentlig opgave – et fælles ansvar for hele samfundet – skal fremover overlades/klares af til frivillig, gratis arbejdskraft. Der skal (som det fremhæves) bl.a. flere frivillige ind på plejehjemmene, frivilligarbejdet skal overordnet styres bedre og virksomheder have statstilskud, hvis de leverer frivillig arbejdskraft til at løse sociale opgaver.

At de sociale nedskæringer har haft alvorlige konsekvenser for den sociale indsats overfor folk, som har behov for offentlig hjælp, såsom ældre medborgere, der er afhængig af hjemmehjælp eller pleje: det må ikke føre til ansættelse af mere personale på plejehjemmene eller flere hjemmehjælpere – nej da! Forringelserne af den offentlige service plus indsatsen overfor de folk, der har hjælp behov, skal fortsætte uhæmmet.

Vi skal tværtimod tage ved lære af amerikanerne. I USA er den sociale indsats i høj grad overladt til private – hattedamer, foreninger, kirkelige organisationer og virksomheder. En form for socialpolitik eller rettere mangel på samme, som for alvor skal udbredes i Danmark. Det mener de medlemmer af Folketingets socialudvalg, der nyligt er vendt hjem fra en “studietur” til USA. Det skal ikke længere være en samfundsopgave at sikre en rimelig socialpolitik, men overlades til privates gode vilje.

Resultatet af “studieturen”, som repræsentanter for de borgerlige partier i Folketinget samt en enkelt socialdemokrat deltog på, var givet på forhånd. Formålet var ikke at undersøge følgerne af den førte amerikanske socialpolitik, men, som det formuleres, “at lade sig inspirere af den amerikanske måde at inddrage frivillige i det sociale arbejde”. Alle er de rørende enige om, at vi kunne “lære meget af USA, når det gælder om at inddrage flere frivillige i det offentlige system” (altså lade frivillig gratis arbejdskraft stå for ansvaret for samt løsningen af sociale opgaver)!

Som formanden for udvalget påstår: “Den måde, de arbejder på tværs på lokalt, statsligt og nationalt for at gøre et godt stykke socialt arbejde, kan vi lære meget af”.

Den sociale elendighed, som råder i “Guds eget land” overså de tilsyneladende totalt. Der er absolut intet at tage ved lære af med mindre det reelt drejer sig om at smadre resterne af det danske velfærdssamfund.

Det frivillige sociale arbejde skal helt på linie med det store forbillede USA udbygges i Danmark på bekostning af den offentlige indsats, og blandt ideerne er skattelettelser til danske virksomheder, der stiller gratis arbejdskraft, “frivillige medarbejdere”, til rådighed til af sociale opgaver.

Den danske befolkning består af superegoister, der har nok i sig selv. En holdning, der skal gøres op med, så mange flere udfører frivilligt, dvs. gratis socialt arbejde. Alt i mens de sociale nedskæringer fortsætter og nye sociale forringelser er i støbeskeen. De stadigt voksende sociale problemer skyldes ikke smadringen af resterne af det danske velfærdsamfund, men vores manglende engagement i “det frivillige sociale arbejde”!

Det er også, hvad der skal forstås ved højreregeringens proklamerede værdikamp, at den solidariske socialpolitik skal smadres (undskyld: erstattes af) frivilligt socialt arbejde. Det er klassekamp, så det batter, vendt mod UnderDanmark, den fattigste del af befolkningen.

Ikke at vi i Danmark, ifølge den socialdemokratiske deltager på Folketingets studietur til USA Rene Skau Björnsson, bare “skal efterligne den amerikanske model, men der er helt sikkert områder, hvor vi kan lære af dem.”
Det er vigtigt at inddrage “det frivillige netværk” mere i løsningen af en række sociale opgaver”, mener også han.

Amerikanske tilstande er stærkt på vej i dansk socialpolitik. Med “Værdi-Fogh” i spidsen – og støtte fra den socialdemokratiske “opposition”.

Netavisen 10. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne