Tusinder af elever aktionerede mod Fogh og nedskæringer

Demonstrationenved folketingets åbning var arrangeret af Danmarks Råstof,
paraplyorganisationen for de uddannelsessøgende.
Fotoreportage: Kommunistisk Politik
Klik og forstør

Omkring 20.000 københavnske gymnasiaster og folkeskoleelever aktionerede på åbningsdagen i protest mod nedskæringer på uddannelsesområdet. Mange tusinde deltog i demonstrationen fra Rådhuspladsen til Christiansborg, arrangeret af paraplyorganisation Dansk Råstof.

Mens Anders Fogh Rasmussen holdt sin frasefyldte åbningstale om ‘noget-for-noget’ og ‘værdidebat’, hørte eleverne på den pænt fyldte Slotsplads formanden for DGS Nanna Westerby opfordre til fortsat kamp:
– Vi vil gerne i dialog med politikerne, men de hører os ikke. Derfor aktionerer vi.

Nanna Westerby
formand for DGS

Der var masser af stemning og kampgejst i den store demonstration, der var indkaldt med få dages varsel. Mange folkeskoleelever havde sluttet sig til, og en del gymnasielærere havde også nedlagt undervisningen sammen med deres elever og var på Slotspladsen. En støtteerklæring fra den ny sammenslutning af skoleelever DSE (Danske Skoleelever) blev læst op.

Demonstrationen myldrer ind på Christiansborg
Den startede på Rådhuspladsen

Op til demonstrationen udsendte en række uddannelsesorgansation følgende, som ridser deres krav op. Den er underskrevet af Landssammenslutningen af Kursusstuderende (LAK), Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS),
Erhvervsskolernes Elev-Organisation (EEO) og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH):

– I dag åbner folketinget, og åbningsdebatten vil, sædvanen tro, sætte det kommende års politiske dagsorden. Men foran Christiansborg sætter folkeskoleelever og elever fra alle ungdomsuddannelserne en anden dagsorden. De aktionerende elevers dagsorden er klar: De vil vise folketingets manglende investering i fremtiden – afsløre regeringens forringelsespolitik – og gå imod alle nedskæringer på offentlig uddannelse.

På demonstrationen deltog både gymnasiaster,
folkeskoleelever, studerende
ved andre uddannelser – og lærere

– Lærlinge er ikke længere garanteret muligheden for at færdiggøre deres uddannelse som følge af skolepraktikkens afskaffelse, gymnasieelever over hele landet bliver ramt af brugerbetaling og højere klassekvotienter og folkeskoleelever oplever voldsomme forringelser af arbejdsmiljøet.

Smertegrænsen i det danske uddannelsessystem er nået – og derfor forsøger elever fra alle uddannelsesretninger at råbe politikerne op. Hvis en veluddannet arbejdsstyrke også skal være fundamentet for fremtidens velfærdssamfund er det hul i hovedet at forringe mulighederne for, at alle kan få en ordentlig uddannelse. Frem for nedskæringer er der behov for investeringer, udtaler Henrik Thing Mortensen, talsmand for de aktionerende elever og koordinator for de københavnske folkeskoleelever.

Medierne har gjort hvad de kunne for at fortie at der var en stordemonstration foran Christiansborg
Billederne af de tusinder af elever burde have været i TV …

Eleverne fra alle ungdomsuddannelser og folkeskoleeleverne har valgt at stå sammen om kravet en god og gratis uddannelse. Det indebærer ikke kun tomme ord og floskler, men et ønske om at al brugerbetaling afskaffes, at der fastsættes loft på klassekvotienten, at nedskæringer på SU’en stoppes, at lærlinge garanteres lærerpladser, og at studieture og lejrskoler bevares.

Henrik Thing Mortensen uddyber: – Vi har valgt at stå sammen på tværs af uddannelsesskel, fordi nedskæringssituationen er så alvorlig, at vi er nødt til i fællesskab at trække i nødbremsen. Vi kræver en god og gratis
uddannelse, et ordentligt arbejdsmiljø og en fair SU til alle. Uddannelse må og skal være et offentlig gode, og derfor er brugerbetaling, beskæring i SU‚en og ringere arbejdsmiljø uacceptabelt. Forringelserne har en klar social slagside, og vi ønsker et uddannelsessystem, der skaber lige muligheder for alle. Højere faglighed, prioritering af uddannelse og en
veluddannet ungdom er plusord, alle kan enes om – men vi kræver ordene omsat til handling, og derfor må folketinget tage ansvar for sikringen af et godt og gratis uddannelsessystem for alle!

Med aktionen vil eleverne sende et signal om, at nedskæringerne må og skal stoppes. De aktionerende elever kritiserer regeringen for at bruge uddannelse som et tomt valgløfte.
– Det er et valg, om man ønsker at sikre en god, offentlig uddannelse. Og regeringen har truffet deres – de vil
ikke sikre god og gratis uddannelse og de vil ikke sørge for lige muligheder for alle unge. Men de skal ikke sige, at der ikke er råd. For det er der. Vi lever i et af verdens rigeste samfund, men hvis man hellere vil have, at pengene skal blive i borgernes lommer er det jo en prioriteringssag, siger Henrik Thing Mortensen.

Parolerne for dagens aktioner er:

For en god og gratis uddannelse
Stop al brugerbetaling nu!
For uddannelsesgaranti!
Lige muligheder for alle!

For et ordentligt arbejdsmiljø
Ikke flere elever i klasserne!
Nej til dårligt undervisningsmiljø!
Gode lærerpladser nu!
Bevar studieture og lejrskoler!

Stop beskæring af SU’en
En fair SU til alle

Netavisen 7. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne