16-års valgret

Ekstern udtalelse
Vedtaget af DSE’s landskonference, afholdt d. 3.-5. oktober 2003

Det er en kendsgerning, at de ældre i forhold til de unge udgør en stadig stigende gruppe. Det betyder blandt meget andet, at gennemsnitsalderen i vælgerkorpset ældres. I forvejen må vi konstatere, at de ældre rent politisk er blevet fredet. Eksempelvis tør man ikke pille ved efterlønnen – mens man snakker helt åbenlyst om at skære i SU’en.

Det er problematisk og det er med til at øge en generationskløft i befolkningen. Imidlertid er det også en kendsgerning, at de unge er Danmarks eneste råstof – og en god uddannelse til de unge er forudsætningen for et fremtidssikret godt samfund.

Der er altså et massivt behov for at flytte og ændre det politiske fokus. Uddannelse skal ikke ses som udgiftskrævende – men som en investering i fremtiden.

Forudsætningen for at ændre fokus er, at de unge selv får muligheden for at komme mere på banen og i højere grad end i dag være med til at sætte den politiske dagsorden. Det opnår man gennem en sænkelse af valgretsalderen til 16 år.

En sænkelse af valgretsalderen vil sende et signal om, at de unge – lige som alle andre – gerne vil tage medansvar for samfundet. Og at det er helt essentielt at unge inddrages når fremtidens samfund formes.

En sænkelse af valgretsalderen bør forbindes med en styrkelse af samfundsfag. Faget skal starte tidligere og ikke mindst skal der samlet set ske en nettoforøgelse af timetallet. Kun dermed kan unges politiske viden kvalificeres.

Se også
Danske Skoleelever: Kampen er begyndt
Lad de to veje mødes

Netavisen 7. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne