Fogh fuppede gymnasieelever

Nedskæringerne er reelle – men ikke nødvendige

– Jamen, vi har givet 1,9 milliarder kroner til folkeskolen og gymnasierne, hvoraf en stor del gik til gymnasierne via amterne. Derfor gør det ikke det fjerneste indtryk på mig med alt det hylen og skrigen om nedskæringer. Flere penge kan aldrig være nedskæringer, sagde Anders Fogh Rasmussen til sure gymnasieelever ved et debatmøde i Århus, i følge Jyllandsposten 23.9.2003

Det fik fredag d. 26.9 Deadline-vært Martin Krasnik til, over for DGS-formand Nanna Westerby, at afvise gymnasieelevernes påstand om nedskæringer på gymnasierne, med ordene:
– Sagen er jo igen at regeringen har givet 1,9 milliarder kr. EKSTRA til folkeskolerne og gymnasierne, en del af dem er kommet gennem amterne til gymnasierne.

Siden Foghs udtalelser i Århus har mange gymnasieelever undret sig over at hvordan amterne kan gennemføre besparelser på gymnasierne for lidt over 100 millioner kr., samtidigt med at de får tilført op til 1,9 milliarder kr til netop gymnasierne. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) har researchet på sagen som nu er klar. Fogh var fuld af fup.

DGS har ikke kunnet få svar fra direktionen i undervisningsministeriets gymnasieafdeling, der blot sendte eleverne videre til Institutionsstyrelsen.
Her vidste man heller ikke noget umiddelbart, men vendte aldrig som lovet tilbage. Heller ikke statsministeriet følte trang til at ‘vende tilbage’ med svar på hvor de mange milliarder var blevet af, da et folketingsmedlem forespurgte på DGS‚s vegne. Men DGS har nu alligevel skruet et bud på en forklaring sammen:

I regeringens aftale med amter og kommuner om økonomien for 2004, er der givet plads til en realvækst på 2,7 milliarder kr. Af denne er de ca. 800 millioner øremærket til bestemte formål -primært hospitalerne. De tilbageværende 1,9 milliarder er altså ikke øremærket, men sluges i praksis af udgiftsstigninger på en række områder. F.eks. bruger Københavns Amt 150 millioner kr. på at gennemføre ‘frit sygehusvalg’. Disse andre områder sluger i alt mere end de 1,9 milliarder kr.

– Foghs udtalelse er grotesk. Til møder med elever kan han sige at han har givet 1,9 milliarder kr. til skoler. På møder med sundhedspersonale kan han sige han har givet 1,9 milliarder kr. til ældrepleje og hospitaler. Og i andre sammenhænge at han har givet 1,9 milliarder kr. til miljø, kultur, offentlig transport, og så videre. Ud fra hans logik, kan de samme 1,9 milliarder kr. bruges på det hele. Men sandheden er at det hele plus lidt mere, sluges af ganske få områder. Og ‘lidt mere’ må amterne derfor hente på blandt andet uddannelse, siger Nanna Westerby, formand for DGS.

På spørgsmålet om gymnasierne skal have flere penge på bekostning af andre områder, f.eks. de ældre og hospitalerne, svarer Nanna Westerby:

– Danmark er et rigt samfund og vi tror grundlæggende på at der er værdier nok i Danmark til at finansiere en god kvaltiet inden for alle velfærdssamfundets kerneområder. Om man vil gøre det er et politisk valg, og på andre områder end uddannelse blandet DGS sig ikke som sådan i det. Vi understreger behovet for at der sikres en gratis uddannelse som samtidig er god, og at vi sagtens kan finansiere at have en sådan, uden at ramme resten af velfærden.

Netavisen 3. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne