Det frie Gymnasium omlægger undervisningen til Christiansborg

Elever og lærere stopper undervisningen pga. nedskæringer på ungdomsuddannelserne

Det frie Gymnasium flytter fra onsdag ind på Christianborg p.g.a. i fremtiden for små lokaler

Fra onsdag den 1. oktober kl. 09.00 flytter Det frie Gymnasium ind på Christiansborg, da de nuværende undervisningslokaler på skolen ikke er beregnet til fremtidens store klasser med 29 elever i hver.

Kontaktperson for eleverne på Det fri Gymnasium Andreas Thorkenholdt :
– Da det er regeringen og Folketingets flertal, der sætter rammerne for amternes økonomier er vores protest først og fremmest rettet mod regeringen.
Regeringens skattestop og andre krav til amter/kommuner betyder, at der sker en række nedskæringer på ungdomsuddannelserne, herunder at flere amter nu vil presse klassekvotienten op på 29. Ligeledes oplever vi at
studieture afskaffes, indførelse af kopiafgifter og forringelse af SU.
Tiltag som er med til at undergrave princippet om, at i Danmark er adgangen til uddannelse for alle uafhængig af egen og/eller forældres økonomi.

Udover flere elever i fremtidens klasser vil selve kvaliteten af undervisningen falde, da lærernes forberedelsestid m.m. beskærers fordi pengene skal brugers til gennemførelse af gymnasiereformen.

Onsdagens skema:
09.00: Almindelig undervisning på Christiansborg
11.00: Omlagt undervisning (foredrag om gymnasienedskæringerne og deres konsekvens
12.00: Elevdemonstration på Københavns Rådhusplads mod nedskæringerne

Elever på Det frie Gymnasium omlagde undervisningen tirsdag d. 30.9 i protest mod nedskæringer i uddannelsessektoren fra amter og regering. Tiden bliver af eleverne brugt til at forberede aktioner – af lærere til at holde fagligt møde.

Anne Thane Christensen, elev på Det frie Gymnasium udtaler:
– Vi har omlagt undervisningen for at forberede os på fremtidige aktioner. Vi vil fra i morgen, som en alternativ protest, afholde undervisning på ChristiansborgSlotsplads.

Udover den udendørs undervisning, vil Det frie Gymnasium gå med til den store fælles elevdemonstration på Københavns Rådhusplads, kl. 12, onsdag d. 1.10.

Netavisen 1. oktober 2003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne